• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Všeobecné informácie o štúdiu pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:
    • 14. 7. 2021
    • 1. Nástup do školy – 02.09.2021 o 8.30 hod.


     2. Pri nástupe do školy doniesť - rozhodnutie o prijatí, vysvedčenie z 9. ročníka a tašku na učebnice


     3. Žiaci odborov: čašník, servírka, kuchár, predavač a obchodný pracovník si musia počas letných prázdnin vybaviť ZDRAVOTNÝ PREUKAZ


     4. Potvrdenia na dopravu vydávame od 16. augusta 2021 (na sekretariáte školy).

    • Všeobecné informácie o štúdiu pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:: Čítať viac
    • Príhovor predsedu KSK Koniec šk. roka 2020/2021
    • 2. 7. 2021
    • Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci,

     keď sme sa lúčili minulý rok pred prázdninami, prial som si, aby to bol posledný rok s pandémiou. Myslím, že som nebol jediný. A určite nie som jediný, kto si toto prianie prenáša do ďalšieho školského roka. Veď poznáte ten vtip, keď sa pýtali Joža, čo robil pred koronavírusom. Odpoveď bola: „Čo som chcel.“

    • Príhovor predsedu KSK Koniec šk. roka 2020/2021: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy