• PROJEKTY

    • Projekt ERASMUS +

    • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Erasmus%2B_Logo.svg/800px-Erasmus%2B_Logo.svg.png

     Project Erasmus +

     Main objective of the project :  Exchange of Good Practices

     KA229:                                   School Exchange Partnerships

     Project Title :                           KEYS TO SUCCESS

     Termín realizácie:                    24 mesiacov,  od 01-09-2019  do 31-08-2021

     Jazyk:                                     anglický

     Koordinátor projektu:              LPO Etienne Oehmichen France , 8 avenue du Mont Héry France

     Partner 1:                                Stredná odborná škola J. Bocatia, Košice, Bocatiova 1

     Partner 2:                                Istituto istruzione superiore san benedetto,  Via Berlino, 2,  Italy

     Ciele projektu:               -  rozvinúť sociálne, jazykové a profesionálne zručnosti našich žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u našich zraniteľných a znevýhodnených žiakov.

     • Pomôcť žiakom komunikovať v anglickom jazyku a precvičiť si ústne komunikovanie v tomto jazyku.
     • Identifikovať prekážky a povzbudiť spoločenskú inklúziu prostredníctvom kontaktu s inými kultúrami a iným know-how v oblasti gastronómie a hotelov vo všeobecnosti.
     •  vytvoriť prostriedky nápravy ako následok pozorovania iných metód a spôsobov riešenia problémov.
     • Predstaviť nové zručnosti, komunikačné zručnosti /interkultúrne, jazykové, digitálne/ a nakoniec podporiť autonómiu a sebaistotu v žiakoch.

      

      

      

     Zapojení žiaci:               /15-18 roční z odborov kuchár, čašník/servírka/

     • Pracujú na čiastkových úlohách a v spolupráci so zodpovednými učiteľmi pripravia materiály na krátkodobé mobility.
     • Pripravujú výstupy projektu
     • Vytvárajú prezentácie
     • Zúčastnia sa disseminačných aktivít /Twinspace/
     • Vytvoria informačné materiály o projekte v médiách /Facebook, stránka školy a pod./

      

     Metodológia:                 -  workshopy

     • Exkurzie
     • Súťaže, kvízy
     • Diskusie a prednášky

     Project_Erasmus.pdf   <--- DOWNLOAD

     Viac info : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sk