• Výchovno- kariérny poradca

    • Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.

     Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Taktiež spolupracuje s výchovnými poradcami základných škôl a poskytuje informácie o našich odboroch a možnostiach ďalšieho  profesijného smerovania žiakom. Agendu výchovného  a kariérneho poradenstva na našej škole zabezpečuje školská psychologička  Mgr. Jaroslava Macková. Stretnutie si môžete dohodnúť osobne, telefonicky alebo mailom skrze uvedené kontakty .  Úzko spolupracuje s koordinátorkou prevencií Mgr. Máriou Vaľkovou , najmä pri tvorbe Plánu výchovného pôsobenia na škole a plánovaní preventívnych a vzdelávacích aktivít pre žiakov školy.

      

     Konzultačné hodiny:
      

     Pondelok – piatok: 7:30 - 15:00  
     Konzultácie pre rodičov:
     po predbežnej dohode termínu konzultácie na tel č.: 055/6323475, kl. 39 alebo mailom 
     Mailová adresa:  pribudne čoskoro

     messenger profil : preklik na pracovný messenger TU 
     Prestávka na obed: 11:00 – 11.30     Skončil/a som strednú školu, čo teraz?

     Venujte, prosím, pozornosť stránke časopisu „Kam po strednej“? : Časopis | Končím školu (narodnekariernecentrum.sk)

     Nájdete v ňom množstvo dôležitých informácií, tipov, trikov, ktoré viete použiť či už pri hľadaní vhodného štúdia alebo kariéry šitej priamo na vás!

      

      

     Pri hľadaní práce vám budú užitočné tieto odkazy:

     AKO NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS

     Ak neviete, ako napísať životopis, vyplňte ho online napr. podľa oficiálneho vzoru Europass a len stiahnite a vytlačte na tejto stránke-  https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

     https://www.zivotopis-online.sk/ - vzor štruktúrovaného životopisu, tiež online

     Alebo googlite  viac, ak vám tieto možnosti nevyhovujú / nestačia J

      

     KDE HĽADAŤ PRÁCU

     https://www.europeanjobdays.eu/sk - prehľad búrz práce

     Informácie o voľných pracovných miestach nájdete na týchto stránkach :

     https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta – internetový sprievodca trhom práce ÚPSVaR

     www.profesia.sk – prehľad voľných pracovných ponúk podľa zvolených kritérií

     https://sk.jooble.org/ - + možnosť nastaviť si zasielanie pracovných ponúk priamo na mai

      


     Vysoké školy 

     Ak chcete ísť na vysokú školu, neviete však kam alebo na čo sa hodíte, odporúčam urobiť si napr test osobnosti na www.emiero.sk a následne si pozrieť ponuku odboro na vysokých školách .

      

     ZOZNAMY VYSOKÝCH ŠKÔL

     Informácie o odboroch pre záujemcov o vysokoškolské štúdium nájdete na týchto stránkach:

     www.portalvs.sk – portál vysokých škôl, pozrite si ponuku škôl a štúdií na Slovensku

     http://www.vysokeskoly.sk/katalog -katalóg vysokých škôl

     http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 - vysoké školy v Českej republike

     www.interstudy.sk – informácie o štúdiu v zahraničí

     www.scandianavianstudy.sk – možnosti štúdia v zahraničí

     UPLATNITEĽNOSŤ zvoleného odboru si môžete pozrieť tu https://trendyprace.sk/sk

      

     PRIHLÁŠKY NA VYSOKÚ ŠKOLU

     Tlačivo „prihláška na vysokú školu“ si môžete zakúpiť v Ševt-e , stiahnuť na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-prvy-stupen-alebo-spojene-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/   alebo vyplniť prihlášku elektronicky a doniesť vytlačenú výchovnej poradkyni spolu s VYSVEDČENIAMI od 1.ročníka po posledný na kontrolu a podpis, pred tým, než prihlášku odošlete. Ak neviete, ako prihlášku správne vyplniť, príďte sa vopred poradiť . Na nástenke pri kabinete školskej psychologičky je zavesený vzor vyplnenej prihlášky na vysokú školu.

     Návod ako vyplniť prihlášku na Vysokú školu nájdete tu:  vzor_na_vyplnenie_prihlasky_na_vysoku_skolu.docx

      

      Postup pri vyplňovaní prihlášok na vysokú školu:

     Máte 2 možnosti - buď vyplníte prihlášku elektronicky ,potom ju vytlačíte a donesiete výchovnej poradkyni na overenie a potvrdenie správnosti údajov ALEBO  vypíšete papierovú prihlášku a v tom prípade postupujte podľa tohto návodu :

     1.       Prihlášku si kúpite v ŠEVTe alebo stiahnete tento vzor z internetu  https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-prvy-stupen-alebo-spojene-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/  (stiahnite a vytlačte si pre istotu aspoň 2, ak by ste to museli prepisovať kvôli chybám)

     2.       Vypisujete len prvé dve strany, všetko vypisujte VEĽKÝM TLAČENÝM PÍSMOM, kvôli čitateľnosti

     3.       Vezmite si svoje vysvedčenia od 1.ročníka  a začnite postupne vypisovať  veľkým tlačeným písmom všetky predmety zhora dole, ktoré ste mali známkované v danom roku, vypisujete známky LEN z konca roka. Správanie nevypisujte a ak ste boli oslobodení od telesnej výchovy, tak do kolónky dáte písmeno „ O“

      POZOR  ! známky z posledného ročníka sa väčšinou nevypisujú- overte si ale na stránke fakulty školy, kam sa hlásite, či náhodou nepožadujú tiež polročné vysvedčenia z posledného maturitného  ročníka.

     POZOR č.2 !! NADSTAVBOVÍ ŠTUDENTI  !! vypisujú len predmety a známky z konca roka z  I.NŠ a do prihlášky prikladajú fotokópiu vysvedčení z 1. až  3. ročníka učebného odboru  aj s kópiou výučného listu

     4.       Prázdne kolonky je potrebné vyškrtať v políčku zdola hore smerom zľava doprava- ako vo vzore vyplnenej prihlášky, ktorá visí pri kabinete Mgr. Rusinovej

     5.       Ak niečo neviete alebo ste si neistí, nechajte políčko prázdne a príďte sa poradiť.

      

     ! ! ! TOTO budete potrebovať ! ! !

      

     KÓD ŠKOLY je 035570172

      

     Kód svojho odboru nájdete na stránke školy, tu https://sosbocatiuske.edupage.org/a/o-skole

      

     Stupeň dosiahnutého vzdelania vpisujete z kódu vášho odboru, buď M/K/L

      

     Do políčok „ Predmet maturitnej skúšky“ vypíšte toto:

     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     ANGLICKÝ JAZYK –úroveň B1 (inde úroveň nepíšete)

     TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

     PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

      

      

     6. Povinné prílohy prihlášok sú – doklad o zaplatení (výpis z účtu alebo kópia bločku z poštovej poukážky), štruktúrovaný životopis, pre nadstavbárov aj fotokópie vysvedčení z 1. Až 3.ročníka učebného odboru + požiadavky konkrétnej vysokej školy, ktoré majú zverejnené na svojej stránke väčšinou v sekcii „ pre uchádzačov“ .    Požiadavky vysokých škôl ku prílohám nájdete na stránke fakulty danej vysokej školy- pozorne si ich naštudujte. Odporúčam sledovať portál https://www.portalvs.sk/sk/ , kde nájdete mnoho dôležitých informácii o možnostiach Vášho ďalšieho štúdia, poplatkoch a  termínoch podania prihlášok, či prijímacieho konania

     Odporúčam pridaťživotopis vo forme Europass,návod , ako si ho vytvoriť nájdete tu :  ako-vyplnit-europass.doc

     7.       Vypísanú prihlášku spolu s koncoročnými vysvedčeniami od prvého ročníka po posledný prineste  ku výchovnej poradkyni na kontrolu.  Výchovná poradkyňa po  skontrolovaní údajov zanesie prihlášku na podpis pánovi riaditeľovi a potom Vám ju vráti, aby ste ju odoslali.

     8. Prihláška sa odosiela vždy doporučene na adresu Študijného oddelenia fakulty, kde chcete daný odbor študovať.

     10.        Rada na záver: Nenechávajte si podávanie prihlášok na poslednú chvíľu. Overenie údajov a získanie podpisu pána riaditeľa môže trvať aj niekoľko dní. Preto si sledujte dôležité termíny a začnite riešiť prihlášku trocha skôr, ako v posledný možný deň podania :) 

     Ak je niečo nejasné, príďte za Mgr. Mackovou, rada Vám pomôže.

     Študenti, ktorí maturujú v tomto školskom roku do „ klasifikácie maturitnej skúšky“ vpíšu len predmety.  Hodnotenie z maturity so známkami  sa posiela dodatočne po absolvovaní maturity. 

     Maturanti z minulých školských rokov nemusia dávať overovať údaje strednej škole- pôjdu za notárom a ten im to overí.

     Na jednej strane v prihláške máte tiež vysvetlivky- aj tie si pozrite, pomôžu Vám sa lepšie zorientovať.