• Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „ Zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č. 1, Košice „