• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy
    • 20. 4. 2021
    • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy na obdobie 2018-2022

     Dňa 14.4.2021 riaditeľ školy SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Mgr. Ján Miglec usporiadal doplňujúce voľby do Rady školy rodičov žiakov školy na obdobie 2018-2022 z dôvodu toho, že Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Jána Bocatia nebola funkčná, keďže chýbali dvaja členovia zo strany rodičov žiakov školy. Vzhľadom k pandemickej situácii sa doplňujúce voľby konali formou ankety cez aplikáciu Edupage SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia.

    • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy: Čítať viac
    • Harmonogram Maturitných skúšok 2021
    • 20. 4. 2021

    • - do 23. apríla – schváli riaditeľ školy obsah MS na návrh predsedu príslušnej predmetovej

     komisie v škole


     - do 30. apríla – vymenuje riaditeľ školy členov maturitnej komisie


     - do 10. mája – pedagogická rada pre posledné ročníky


     - 14. máj – končí vyučovanie pre posledné ročníky


     - do 18. mája – sa vypočíta aritmetický priemer a známky z jednotlivých predmetov

    • Harmonogram Maturitných skúšok 2021: Čítať viac
    • OZNAM PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV
    • 9. 4. 2021
    • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie prezenčnou formou v posledných ročníkoch strednej školy.

     Vyučovanie na škole bude prebiehať od 12.4. (pondelok) od 08.00 hod.

    • OZNAM PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy