• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Učíme na diaľku
    • 25. 3. 2020
    • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka

     https://www.ucimenadialku.sk/

     ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

    • Čítať viac
    • Vyplácanie soc. štipendia
    • 23. 3. 2020
    • Vyplácanie soc. štipendií sa uskutoční dňa 30.3.2020 (pondelok) od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch školy.

    • Čítať viac
    • Skúsenosti a námety na online vzdelávanie žiakov
    • 22. 3. 2020
    • Vážená pani učiteľka/vážený pán učiteľ,

     Ponúkame vám niekoľko postrehov a skúseností zo škôl, ktoré boli zatvorené už skôr.

     Využívanie EduPage je vhodné prispôsobiť novej situácii. Treba nájsť rozumný kompromis medzi „zavalením“ žiakov a rodičov úlohami a „nikto nič nerobí“ a potom budeme učivo zúfalo dobiehať.

    • Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Študuj duálne s podporou dm Drogerie markt, LIDL a Kaufland v odboroch predavač a obchodný pracovník.
   • International Student Identity Card
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4