• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Všeobecné informácie o štúdiu pre žiakov 1. ročníka
    • 3. 7. 2020
    • Všeobecné informácie o štúdiu pre žiakov 1. ročníka

     v školskom roku 2020/2021:

     1. Nástup do školy – 02.09.2020 o 8.30 hod.

     2. Pri nástupe do školy doniesť - rozhodnutie o prijatí, vysvedčenie z 9. ročníka a tašku na učebnice

     3. Potvrdenia na dopravu vydávame od 17. augusta 2020 , kedy je možne vybaviť ISIC KARTU (na sekretariáte školy)

    • Čítať viac
    • Informácie pre žiakov
    • 18. 6. 2020
    • Pokračovanie dištančného vzdelávania

     Na základe vyhlásenia ministra školstva o znovuotvorení stredných škôl na báze dobrovoľnosti Košický samosprávny kraj už v tomto školskom roku neotvorí stredné školy, ktorých je zriaďovateľom.

     Budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29.6.2020.

     Žiaci sa 30.6.2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

    • Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Študuj duálne s podporou dm Drogerie markt, LIDL a Kaufland v odboroch predavač a obchodný pracovník.
   • International Student Identity Card
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4