• O škole

     • Duálne vzdelávanie

      Chceš sa vzdelávať, získať štipendium a ďalšie benefity?

      Študuj s nami v systéme duálneho vzdelávania v odboroch:

      6442 K obchodný pracovník – 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou,

      • teória 50%, praktické vyučovanie 50%,
      • /týždeň škola, týždeň prax u zamestnávateľa/
      • Prijímacie skúšky Slovenský jazyk a matematika

       

      6460 H predavač – 3-ročné štúdium ukončené výučných listom,

      • teória 40%, praktické vyučovanie 60%
      • /4 dni škola, 6 dní praktické vyučovanie u zamestnávateľa/
      • Učebný odbor bez prijímacích skúšok

       

      6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka – 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou,

      • teória 50%, praktické vyučovanie 50%,
      • /týždeň škola, týždeň prax u zamestnávateľa/
      • Prijímacie skúšky Slovenský jazyk a matematika

       

      6445 H kuchár a 6444 H čašník, servírka – 3-ročné štúdium ukončené výučných listom,

      • teória 40%, praktické vyučovanie 60%
      • /4 dni škola, 6 dní praktické vyučovanie u zamestnávateľa/
      • Učebný odbor bez prijímacích skúšok

       

      Možnosť spolupráce v duálnom vzdelávaní so spoločnosťami, ktoré spolupracujú s našou SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia v Košiciach:

      1. V prípade, že máš záujem učiť sa v systéme duálneho vzdelávania, vyber si spoločnosť. Následne kontaktuj zástupcu spoločnosti alebo zašli vyplnenú prihlášku podľa inštrukcii uvedených pri logu spoločnosti.
      2. Daná spoločnosť bude kontaktovať žiaka a zákonného zástupcu žiaka ohľadom osobného stretnutia na prevádzke zamestnávateľa.
      3. V prípade, že sa dohodnete na spolupráci, zamestnávateľ vydáva žiakovi potvrdenie o spolupráci v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa prikladá k prihláške na našu školu.
      4. Ak stretnutie so zamestnávateľom prebehne po termíne podávania prihlášok, nevadí, žiak sa môže zapojiť do duálneho vzdelávania počas celého 1. ročníka štúdia na strednej škole.
      5. Po prijatí žiaka na našu školu, spoločnosť uzatvorí učebnú zmluvu so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka.
      6. Od Septembra žiak nastupuje na praktické vyučovanie k zamestnávateľovi, s ktorým podpísal učebnú zmluvu.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete nás kontaktovať: skola@sosbocatiuske.sk

      Spoločnosti, ktoré spolupracujú s SOŠ obchodu a služieb

      Jána Bocatia v Košiciach v duálnom vzdelávaní pre odbor kuchár, čašník a servírka:

      https://sosbocatiuske.edupage.org/photos/partners/thumbs/max320x320trifx51982bc68de1d851_eduresized_koridor.jpg https://cloudt.edupage.org/cloud?z%3A%2F16oEeBM8jLa6utyOpgUZ2rUucBilbpohtHi2%2Fc32V7l2hhe98U4EDU4R8yVX%2BOe3xHUrUT1z8Nkt0kQ2tI7aEQX8D2xqL4559ur1zYOzdY%3D https://sosbocatiuske.edupage.org/photos/partners/thumbs/max320x320trifx4db1645071294fc5_eduresized_lokomotiva.png https://sosbocatiuske.edupage.org/photos/partners/thumbs/max320x320trifx1d7320f63d432644_eduresized_gastroservis.jpg https://cloudt.edupage.org/cloud?z%3ABOzmvM5u3B2cKs7rTFdrX8C%2BTkoyq8e0ovqP5Oe7lFB593M3nkcsxskDAQwxgps%2BAQF77lyBzmsHg4UQoX8wBu3G%2FDJsTjUjKW69Z%2FvQIGQ%3D https://cloudt.edupage.org/cloud?z%3A4G7JC%2Fi7iZqj%2BYd4E75p%2FLt0ezag9TN%2BtB6wy0o9IXJ7E0H8oA3r%2BLO1yLr6cedEpJdgtHBx8js1UKcOiYwXUeP6rG9%2FlfCn3p6LqbsG4W4%3D https://cloudt.edupage.org/cloud?z%3ArjxUsYjJZzbDbCagh6pJ43cUdTkuPp7JxnPETdmp4xWFK4I7W8aLcFtdlCecL0oJMB1G78ZgGz6AWm%2FQGmZxb71FguaMgzmH%2Bq4hKeVlDgw%3D https://sosbocatiuske.edupage.org/photos/partners/thumbs/max320x320trifx5cb453df75a89eb4_eduresized_aries.jpg 

      Spoločnosti, ktoré spolupracujú s SOŠ obchodu a služieb

      Jána Bocatia v Košiciach v duálnom vzdelávaní pre odbor 6442 K obchodný pracovník a 6460 H predavač:

       

        Deichmann

      https://www.deichmann-kariera.sk/dualne-vzdelavanie-pre-studentov/

      Bližšie informácie na telefónnom čísle 0910 714 559, 0917 983 028

      alebo na e-mailovej adrese hr-dsk@deichmann.com.

       

       JYSK

      https://kariera.jysk.sk/sk/dualista

      Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú žiadosť o duálne vzdelávanie, prosím, oskenujte a zašlite na e-mailovú adresu sgu@jysk.com


        Kaufland

      https://kariera.kaufland.sk/studenti-absolventi/dualne-vzdelavanie.html

      • zašlite vyplnenú, podpísanú žiadosť o duálne vzdelávanie zo stránky kaufland.sk spolu s kópiami posledných dvoch vysvedčení a to:

       1) poštou na uvedenú korešpondenčnú adresu:
       Kaufland Slovenská republika v.o.s.
       Personálne oddelenie-dual
       Trnavská cesta 41/A
       831 04 Bratislava

       2) alebo naskenované dokumenty zaslať na e-mailovú adresu: dual@kaufland.sk


       Lidl
      https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/dualne-vzdelavanie-s-lidlom


       

      https://www.dm-vzdelavanie.sk/views/responsive/skin/dm-vzdelavanie/img/logo.png DM drogerie markt
      http://www.dm-vzdelavanie.sk/
      Prihláška sa vypĺňa online - Zašli nám vyplnený registračný formulár, pridaj kópie posledných dvoch vysvedčení

       V prípade otázok kontaktujte prosím: 

      Mgr. Jana Hornáková
      +421 905 515 562


      Ing. Marcel Blaščák
      +421 918 446 190
      pondelok – piatok 8:00 - 16:00 alebo email: ziak@mojadm.sk

       

       

       METRO Cash & Carry SR

      https://www.metro.sk/kariera-old/studenti-a-absolventi/dualne-vzdelavanie

       

      Personálne oddelenie Metro Cash & Carry SR s.r.o.
      Senecká cesta 1881
      900 28 Ivanka pri Dunaji
      Tel: +421 904 781 411


      alebo na email: dual@metro.sk


      www.metro.sk/kariera/studenti-a-absolventi
      www.podstudovatobchod.sk

       

       

       

       

      M+M potraviny – Vaše potraviny – kontaktujte telefonicky alebo emailom o termín stretnutia:

       

       

       

       

      Predajňa a e-shop s dámskym oblečením – kontaktujte telefonicky alebo emailom o termín stretnutia:

       

         https://kariera.tesco.sk/dualne-vzdelavanie/

      • Bližšie informácie a postup prihlásenia prostredníctvom emailu: miriam.zarnovska@tesco.sk

       


       

      pripravujeme - https://www.xxxlutz.sk/