• Zmluvy, faktúry, objednávky

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 2010191 merací systém Almeno na snímanie kncentrácie CO2 3 600.00 s DPH obj.č.62/2020 17.09.2020 Klima-Teplo designing, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 18.09.2020
  Faktúra 2010188 prenájom rohoží 7,61 s DPH 26954132 16.09.2020 LINDSTROM, S.R.O., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 17.09.2020
  Faktúra 2010189 opakovaná dodávka vodné stočné 366,00 s DPH 30-000023370PO2009 16.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 17.09.2020
  Faktúra 2010190 opakovaná dodávka vodné stočné 107,00 s DPH 30-000023370PO2009 16.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 17.09.2020
  Zmluva 01/DV/2020 o duálnom vzdelávaní duálne vzdelávanie s DPH 14.09.2020 ARIES Pub s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Faktúra 2010187 čistiace potreby 1 467.00 s DPH obj.č.73/2020 Rámcová dohoda č. 2/2019 11.09.2020 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 17.09.2020
  Faktúra 2010186 oprava kosačky 118,70 s DPH obj.č.65/2020 11.09.2020 Novátor spo. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 17.09.2020
  Zmluva 9100102883 z 11.9.2020 dodávka plynu s DPH 11.09.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Faktúra 2010185 energetická služba 5 115,82 s DPH DKT/ZoS/652012 10.09.2020 VEOLIA ENERGIA KOMFORT KOŠICE, A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 11.09.2020
  Faktúra 2010184 oprava fasády školy 5 700,44 s DPH zmluva o dielo k zákazke 169/2020 z 25.8.2020 09.09.2020 NERINGA železničné a stavebné družstvo Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 11.09.2020
  Faktúra 2010183 telefónne poplatky 68,51 s DPH 0120070437/2007 09.09.2020 SLOVAK TELEKOM, A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.09.2020
  Faktúra 2010182 dodávka elektriny 92,75 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 08.09.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.09.2020
  Faktúra 2010181 dodávka elektriny 389,93 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 08.09.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 03.08.2020
  Faktúra 2010180 opakovaná dodávka plynu 4,00 s DPH 9100102883 z 20.3.2006 07.09.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.09.2020
  Zmluva 594/2020 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl s DPH 07.09.2020 Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Zmluva 3/2020 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 07.09.2020 LOKOMOTÍVA a.s. Košice, Reštaurácia "ŠTADIÓN" Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Faktúra 2010179 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 2020-Z06701 04.09.2020 EuroTRADING s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 07.09.2020
  Objednávka 73/2020 hygienické a čistiace prostriedky - škola 1 467,00 s DPH Rámcová dohoda č. 2/2019 04.09.2020 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Zmluva 4/2020 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.09.2020 Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Faktúra 2010178 kurz pre odborných zamestnancov 110,00 s DPH Pozvánka 03.09.2020 Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 04.09.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1291