• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 2010089 elektrická energia 3/2020 482,12 s DPH 5100729385C 07.04.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 02.03.2020
  Faktúra 2010088 elektrická energia 3/2020 126,83 s DPH 5100729385C 07.04.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 02.03.2020
  Faktúra 2010086 telefónne poplatky 79,03 s DPH 0120070437/2007 07.04.2020 SLOVAK TELEKOM, A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 09.04.2020
  Faktúra 2010087 pracovná zdravotná služba 60,00 s DPH 201909/079/PZS 07.04.2020 Be soft a.s. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 09.04.2020
  Faktúra 2010084 opakovaná dodávka plynu 4,00 s DPH 9100102883 07.04.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 08.04.2020
  Faktúra 2010083 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH ZO/2018A1218-1 07.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 08.04.2020
  Faktúra 2010082 kopirovacie služby 40,14 s DPH 00301/17/210 z 8.1.2018 07.04.2020 RICOH SLOVAKIA S.R.O., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 08.04.2020
  Faktúra 2010081 prenájom rohoží 8,98 s DPH 26954132 31.03.2020 LINDSTROM, S.R.O., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 02.04.2020
  Faktúra 2010080 činnosť technika BOZP,PO 160,00 s DPH 15/2020 z 20.12.2019 30.03.2020 Filip Šamaj Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 02.04.2020
  Faktúra 2010078 telefónne poplatky 37,00 s DPH 161832 24.03.2020 Orange Slovensko, a.s., Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 30.03.2020
  Faktúra 2010079 úrazové poistenie 54,40 s DPH 2-627-206309/01 24.03.2020 Colonnade Insurance S.A. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 30.03.2020
  Faktúra 2010077 výrub stromu 372,82 s DPH obj.č.32/2020 23.03.2020 Správa mestskej zelene v Košiciach Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 25.03.2020
  Faktúra 2010076 Oprava ústredne EZS 571,20 s DPH obj.č.33/2020 13.03.2020 FITTICH OST s.r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 16.03.2020
  Faktúra 2010075 Oprava hydrantu 86,00 s DPH obj.č.34/2020 12.03.2020 Filip Šamaj Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 13.03.2020
  Faktúra 2010073 Hygienické potreby - škola 53,10 s DPH obj.č.35/2020 Rámcová dohoda č. 2/2019 11.03.2020 HERMAS spol. s r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 12.03.2020
  Faktúra 2010072 Čistiace a kuchynské potreby - Kpt.Nálepku 820,57 s DPH obj.č.29/2020 Rámcová dohoda č. 2/2019 11.03.2020 HERMAS spol. s r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 12.03.2020
  Faktúra 2010071 Pracie prostriedky - škola 90,41 s DPH obj.č.25/2020 Rámcová dohoda č. 2/2019 11.03.2020 HERMAS spol. s r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 12.03.2020
  Faktúra 2010069 Čistiace a hygienické potreby - Sokoľany 142,33 s DPH obj.č.28/2020 Rámcová dohoda č. 2/2019 11.03.2020 HERMAS spol. s r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 12.03.2020
  Faktúra 2010068 Čistiace potreby, hygienický, kuchynský materiál - Gastro 393,24 s DPH obj.č.26/2020 Rámcová dohoda č. 2/2019 11.03.2020 HERMAS spol. s r.o. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 12.03.2020
  Faktúra 2010067 Opakovaná dodávka vodné, stočné 3/2020 556,00 s DPH č.30-000023370PO2009 11.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 12.03.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1125