• Zmluvy, faktúry, objednávky

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 2110195 opakovaná dodávka elektriny 40,00 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 03.08.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 04.08.2021
  Faktúra 2110194 údržbársky materiál 153,41 s DPH 03.08.2021 AQUA PLAST SK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 04.08.2021
  Faktúra 2110193 vodné stočné škola-vyúčtovanie 993,37 s DPH 30-000023370PO2009 30.07.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 03.08.2021
  Faktúra 2110192 prenájom rohoží 10,39 s DPH 26954132 30.07.2021 LINDSTROM, S.R.O., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 03.08.2021
  Faktúra 2110191 Oprava oplotenia areálu školy 5 854,03 s DPH zmluva o dielo č. 152/2021 30.07.2021 NERINGA železničné a stavebné družstvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 03.08.2021
  Faktúra 2110187 čistiace potreby 388,51 s DPH Rámcová dohoda č. 2/2021 16.07.2021 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 19.07.2021
  Faktúra 2110186 čistiace potreby 1 368.17 s DPH Rámcová dohoda č. 2/2021 16.07.2021 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 19.07.2021
  Faktúra 2110188 čistiace potreby 248,67 s DPH Rámcová dohoda č. 2/2021 16.07.2021 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 19.07.2021
  Faktúra 2110189 čistiace potreby 112,64 s DPH Rámcová dohoda č. 2/2021 16.07.2021 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 19.07.2021
  Faktúra 2110190 čistiace potreby 219,86 s DPH Rámcová dohoda č. 2/2021 16.07.2021 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 19.07.2021
  Faktúra 2111003 dobropis za telefónne poplatky 18,67 s DPH 161832 15.07.2021 ORANGE SLOVENSKO, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy
  Faktúra 2110185 vizitky, výroba štítkov 68,61 s DPH obj.č.79/2021 14.07.2021 Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 15.07.2021
  Faktúra 2110181 doména školy-predĺženie 14,99 s DPH obj.č.84/2021 12.07.2021 EXO TECHNOLOGIES,spol.s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 12.07.2021
  Faktúra 2110182 opakovaná dodávka vodné stočné 84,00 s DPH 30-000023370PO2009 12.07.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 13.07.2021
  Faktúra 2110183 pracovná zdravotná služba 60,00 s DPH 201909/079/PZS 12.07.2021 Be soft a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 13.07.2021
  Faktúra 2110184 telefónne poplatky 2,33 s DPH 161832 12.07.2021 ORANGE SLOVENSKO, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 13.07.2021
  Faktúra 2110180 telefónne poplatky 68,95 s DPH 0120070437/2007 09.07.2021 SLOVAK TELEKOM, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 13.07.2021
  Faktúra 2110177 odber elektrickej energie 149,76 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 08.07.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 09.07.2021
  Faktúra 2110176 dodávka elektriny 654,95 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 08.07.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 01.06.2021
  Faktúra 2110179 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 2020-Z06701 07.07.2021 EuroTRADING s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Ing. Martina Zeteková riaditeľka školy 09.07.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1862