• Zmluvy, faktúry, objednávky

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Rámcová dohoda č. 2/2021 obstaranie čistiace a hygienické potreby 4 641,84 bez DPH 10.05.2021 Hermas spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Faktúra 2110099 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 2020-Z06701 10.05.2021 EuroTRADING s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 11.05.2021
  Faktúra 2110098 údržbársky materiál 351,83 s DPH 10.05.2021 RIVI s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 11.05.2021
  Faktúra 2110096 kuchynský materiál na krúžky s DPH 07.05.2021 NAY A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 30.04.2021
  Faktúra 2110094 dodávka elektriny 668,54 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 07.05.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.05.2021
  Faktúra 2110093 dodávka elektriny 129,50 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 07.05.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.05.2021
  Faktúra 2110095 kuchynský materiál na krúžky 172,58 s DPH 06.05.2021 Profi vision s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 04.05.2021
  Faktúra 2110092 telefónne poplatky 62,64 s DPH 0120070437/2007 06.05.2021 SLOVAK TELEKOM, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.05.2021
  Faktúra 2110097 potraviny pre stredisko Gastro 66,53 s DPH obj.č.G/2/2021 05.05.2021 METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Andrea Jančová vedúca strediska 10.05.2021
  Faktúra 2110091 prenájom rohoží 20,78 s DPH 26954132 05.05.2021 LINDSTROM, S.R.O., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 10.05.2021
  Faktúra 2110090 energetická služba 5 115,82 s DPH DKT/ZoS/65/2012 04.05.2021 VEOLIA ENERGIA KOMFORT KOŠICE, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 05.05.2021
  Objednávka G/2/2021 potraviny pre stredisko Gastro s DPH 04.05.2021 METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Andrea Jančová vedúca strediska
  Faktúra 2110088 USB kľúče na krúžky CVČ 405,00 s DPH obj.č.36/2021 04.05.2021 FOCUS computer s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 05.05.2021
  Faktúra 2110089 opakovaná dodávky plynu 4,00 s DPH 9100102883 04.05.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 05.05.2021
  Faktúra 2110087 manuál verejného obstarávania v kocke 244,62 s DPH obj.č.28/2021 03.05.2021 Nakladatelství Forum s.r.o, organizačná zložka Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 04.05.2021
  Faktúra 2110086 opakovaná dodávka elektriny 40,00 s DPH 5100729385C z 2.1.2006 03.05.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 04.05.2021
  Objednávka 36/2021 USB kľúče - krúžky 405,00 s DPH 03.05.2021 FOCUS computer s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Objednávka 35/2021 vákuová balička, sáčky - krúžok 172,58 s DPH 30.04.2021 PROFI VISION s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy
  Faktúra 2110085 údržbársky materiál 51,60 s DPH obj.č.25/2021/1 30.04.2021 AQUA PLAST SK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 03.05.2021
  Faktúra 2110083 materiál na krúžky 119,50 s DPH obj.č.32/2021 29.04.2021 Matteo cucina s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice Mgr. Ján Miglec riaditeľ školy 30.04.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1688