• Erasmus+

     • Projekt ERASMUS +

     • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Erasmus%2B_Logo.svg/800px-Erasmus%2B_Logo.svg.png

      Project Erasmus +

      Main objective of the project :  Exchange of Good Practices

      KA229:                                   School Exchange Partnerships

      Project Title :                           KEYS TO SUCCESS

      Termín realizácie:                    24 mesiacov,  od 01-09-2019  do 31-08-2021

      Jazyk:                                     anglický

      Koordinátor projektu:              LPO Etienne Oehmichen France , 8 avenue du Mont Héry France

      Partner 1:                                Stredná odborná škola J. Bocatia, Košice, Bocatiova 1

      Partner 2:                                Istituto istruzione superiore san benedetto,  Via Berlino, 2,  Italy

      Ciele projektu:               -  rozvinúť sociálne, jazykové a profesionálne zručnosti našich žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u našich zraniteľných a znevýhodnených žiakov.

      • Pomôcť žiakom komunikovať v anglickom jazyku a precvičiť si ústne komunikovanie v tomto jazyku.
      • Identifikovať prekážky a povzbudiť spoločenskú inklúziu prostredníctvom kontaktu s inými kultúrami a iným know-how v oblasti gastronómie a hotelov vo všeobecnosti.
      •  vytvoriť prostriedky nápravy ako následok pozorovania iných metód a spôsobov riešenia problémov.
      • Predstaviť nové zručnosti, komunikačné zručnosti /interkultúrne, jazykové, digitálne/ a nakoniec podporiť autonómiu a sebaistotu v žiakoch.

       

       

       

      Zapojení žiaci:               /15-18 roční z odborov kuchár, čašník/servírka/

      • Pracujú na čiastkových úlohách a v spolupráci so zodpovednými učiteľmi pripravia materiály na krátkodobé mobility.
      • Pripravujú výstupy projektu
      • Vytvárajú prezentácie
      • Zúčastnia sa disseminačných aktivít /Twinspace/
      • Vytvoria informačné materiály o projekte v médiách /Facebook, stránka školy a pod./

       

      Metodológia:                 -  workshopy

      • Exkurzie
      • Súťaže, kvízy
      • Diskusie a prednášky

      Project_Erasmus.pdf   <--- DOWNLOAD

      Viac info : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sk

     • E R A S M U S +   a ako Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice hosťovala partnerské školy...

     • V dňoch od: 08.12.-15.12.2019 sa na škole konala významná akcia.

      Prvé stretnutie projektu Erasmus +  ‚Keys to Success‘ . Stretnutia sa zúčastnilo 12 žiakov z Francúzska, pod vedením Juliena Wendlinga, ktorý je zároveň hlavným koordinátorom projektu,  Sophie Duquenoisovej a Rémiho Sodoyera, 12 žiakov z talianskej školy sme privítali pod vedením Luigiho Marrocca, Gabrielly Latempy, Claudia Delli Colliho a našu školu reprezentovalo taktiež 12 žiakov pod vedením Martiny Pallayovej, Márie Vaľkovej a Zuzany Mackovej. Všetci žiaci boli prevažne z odborov kuchár, čašník, servírka.

      A ako vyzeral náš program? V nedeľu, ihneď po príchode na našich hostí čakalo občerstvenie na pôde školy.  Slovenské rodiny si odviezli svojich zahraničných hostí domov. Ostatní žiaci a ich učitelia boli následne ubytovaní v Hoteli Lokomotíva v Košiciach, za pomoci p. majsterky Ľudmily Palinčárovej.. 

      Pondelok sme začali oficiálnym privítaním hostí riaditeľom školy Mgr. Jánom Miglecom, spolu so zástupcami školy  Ing. Martinou Zetekovou a Mgr. Romanom Blaškom,  následne sme si spoločne prezreli priestory školy, dozvedeli sa o jednotlivých prevádzkach a hoteloch, s ktorými naša škola spolupracuje, ako prebieha výučba, či o možnostiach štúdia, ktoré naša škola ponúka... ďalej prostredníctvom prezentácií si jednotlivé skupiny vymenili informácie o spôsoboch výučby na jednotlivých partnerských školách, čo ich nesmierne zaujalo.  Samozrejme, že nesmeli chýbať návštevy jednotlivých hotelov, kde naši žiaci praxujú, ako je napríklad: hotel Yasmin, Double Tree by Hilton, a za obedom, ktorý sa podával v tréningovom stredisku na Nálepkovej ulici pod vedením majsteriek p. Lubice Koreckej, Alžbety Lackovej a p. Jozefa Csorosza, aj Kongres Hotel Košice.

      Utorok bol venovaný odbornej exkurzii v Nestville Parku, v Hniezdnom. Účastníci si prezreli historickú expozíciu a dozvedeli sa, ako sa vyrábala whisky v minulosti. Tiež si pozreli súčasnú výrobu whisky. Každý mal možnosť vyraziť si vlastnú pamätnú mincu, ba dokonca každý túto možnosť využil. Po obede nasledovala v čokoládovni degustácia troch druhov čokolád /horká, mliečna a biela/. Tam bolo možné sledovať výrobu čokolády a praliniek.

      Celý deň bol plný nových informácií, poniektorí si z exkurzie odniesli aj vlastnoručne načapovanú fľašu whisky. Prehliadka  sa konala v anglickom jazyku, čo žiakom umožnilo precvičiť si svoje vedomosti.

      Streda bola venovaná aktivitám na pôde školy, aktivity boli zamerané na spoznávanie národných kuchýň jednotlivých krajín. Žiaci pracovali v skupinkách. Každá národná kuchyňa  odprezentovala tú svoju a všetci si počas prezentácií robili poznámky. Potom boli žiaci rozdelení do národných tímov. Za úlohu mali vytvoriť 10 otázok, týkajúcich sa svojej národnej kuchyne. Následne z týchto 30 otázok bol vytvorený veľký kvíz, ktorý museli vypracovať. Víťazi boli odmenení darčekom. V tento deň naša škola privítala vzácnu návštevu, vedúceho odboru školstva v Košiciach, pána Mgr. Petra Bačkovského, ktorý sa našim hosťom prihovoril a vyjadril presvedčenie, že sa na Slovensku a na našej škole budú cítiť ako doma. Obed bol podávaný v priestoroch školy pod vedením MOV p. Jančovej, p. Kὅverovej a p. majstra Csorosza. Bol to výber slovenskej národnej kuchyne. Potom nasledovala prezentácia o Vysokých Tatrách, nakoľko nasledujúci deň bola plánovaná exkurzia práve tam.

      Štvrtok - Výlet do Vysokých Tatier bol príjemným spestrením aktívneho týždňa. Našich hostí fascinovala cesta na Hrebienok zubačkou. Hore sa kochali krásnym výhľadom a čerstvým vzduchom, no najväčší úspech zožal tatranský ľadový dom, kde bola z ľadu vytesaná časť Notre-Dame. Ďalej nasledovala prechádzka na Bilíkovu chatu k vodopádom, či oddych v čajovni...

      Záver týždňa sme zrealizovali v priestoroch školy, bol venovaný workshopu. Skupiny pracovali s Conversation Guide. CG bol zoznam fráz a slov, ktoré cudzinci potrebujú, keď cestujú do inej krajiny, na dorozumievanie. Vytvorili ho všetky tri skupiny ešte pred príchodom k nám. Výsledkom aktivity bol dialóg na zvolenú tému. V tento deň sa konal aj slávnostný obed, kde sa zhodnotil priebeh týždňa. Ďalej mali žiaci za úlohu vytvoriť plagát, reprezentujúci ich národnú kuchyňu. Svoj výtvor predstavili účastníkom, a následne všetci dostali  certifikáty o účasti na tomto projekte.

      V sobotu sme pokračovali prehliadkou centra Košíc a jeho pamätihodností v anglickom jazyku. Týždeň nám ubehol ako voda a v nedeľu sa lúčenie nezaobišlo bez sĺz...A nedá mi teda skonštatovať, že je viac ako isté, že aj vďaka moderným technológiám, priateľstvá, ktoré sa počas tohto týždňa vytvorili, budú pretrvávať naďalej...

       

      Tešíme sa na ďalšie dve stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Taliansku a vo Francúzsku.