• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 82/2020 Snímače koncentrácie CO2 3 600.00 s DPH 26.06.2020 07.07.2020 07.09.2020 Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2020 Zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č. 1, Košice 32 808.00 s DPH 24.06.2020 07.07.2020 31.08.2020 Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice