• Verejné obstarávanie

  • Verejné obstarávania

   Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 57/2022 Výmena podlahových krytín v 6 učebniach školy 14 500,00 s DPH 11.02.2022 23.02.2022 25.03.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 11.02.2022
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 58/2022 Hygienický náter v priestoroch školy na Bocatiovej 1 a na pracoviskách OV GASTRO a Kpt.Nálepku 19 Košice 12 000.00 s DPH 11.02.2022 23.02.2022 25.03.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 11.02.2022
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2022 Oprava oplotenia areálu školy - 2.časť 16 920,00 s DPH 19.01.2022 31.01.2022 23.02.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 19.01.2022
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 317/2021 Nákup AiO počítačov 25 665,82 s DPH 02.12.2021 09.12.2021 22.12.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 02.12.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 38/2021 Oprava kanalizácie na pracovisku Kpt. Nálepku 19, Košice 18 096,00 s DPH 30.09.2021 14.10.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 30.09.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 88/2021 Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične ( šatní, sociálnych zariadení ) 19 542,00 s DPH 22.04.2021 30.04.2021 28.05.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 22.04.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 37/2021 Zrušenie VO - Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične ( šatní, sociálnych zariadení ) 27 377.00 s DPH 22.03.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 22.03.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 37/2021 Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične ( šatní, sociálnych zariadení ) 27 377,00 s DPH 16.03.2021 24.03.2021 16.04.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 16.03.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 54/2021 Nákup notebookov, počítačov a projektorov 17 499.71 s DPH 05.03.2021 12.03.2021 26.03.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 05.03.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 291/2020 Dezinfekcia priestorov SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia s DPH 09.12.2020 16.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 09.12.2020
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 278/2020 Nákup počítačov a projektorov 38 385.60 s DPH 27.11.2020 04.12.2020 18.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 27.11.2020
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 251/2020 Nákup notebookov 15 410.40 s DPH 23.10.2020 30.10.2020 13.11.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 23.10.2020
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 82/2020 Snímače koncentrácie CO2 3 600.00 s DPH 26.06.2020 07.07.2020 07.09.2020 Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 26.06.2020
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2020 Zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č. 1, Košice 32 808.00 s DPH 24.06.2020 07.07.2020 31.08.2020 Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 24.06.2020