• Pracovné ponuky

   • Učiteľ/ka telesnej výchovy

    • Úväzok:
     Dátum nástupu:
     od 03.09.2018
    • Požiadavky:
     • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka

     Požadované doklady:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • doklady o dosiahnutom vzdelaní
     • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 07. 2018.