• Učitelia

    • MVDr. Ľubica Benediková
    • MVDr. Ľubica BenedikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.CM
    • Mgr. Roman Blaško
    • Mgr. Roman BlaškoZástupca
    • PhDr. Lenka Borovská
    • PhDr. Lenka BorovskáUčiteľka
    • MVDr. Erika Brnová
    • MVDr. Erika BrnováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.CV
    • Jozef Csorosz
    • Jozef CsoroszMajster
    • Mgr. Lucia Dulová
    • Mgr. Lucia DulováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.E
    • Ing. Viktor Fabian
    • Ing. Viktor FabianUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.NŠ
    • Mgr. Katarína Havajová
    • Mgr. Katarína HavajováUčiteľka
    • Mgr. Iveta Jamborová
    • Mgr. Iveta JamborováMajsterka
    • Mgr. Andrea Jančová
    • Mgr. Andrea JančováMajsterka
    • Ing. Rudolfína Jančovičová
    • Ing. Rudolfína JančovičováUčiteľka
    • Mária Jendruchová
    • Mária JendruchováMajsterka
    • Mária Jurtinusová
    • Mária JurtinusováMajsterka
    • Bc. Viera Kateržábeková
    • Bc. Viera KateržábekováMajsterka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Bc. Ľubica Korecká
    • Bc. Ľubica KoreckáMajsterka
    • Ľubomíra Kőverová
    • Ľubomíra KőverováMajsterka
    • Alžbeta Lacková
    • Alžbeta LackováMajsterka
    • Ing. Peter Lele
    • Ing. Peter LeleUčiteľ
    • Mária Matisová
    • Mária MatisováMajsterka
    • Mgr. Ján Mikovčík
    • Mgr. Ján MikovčíkUčiteľ
    • Anna Miterková
    • Anna MiterkováMajsterka
    • Bc. Ľudmila Palinčárová
    • Bc. Ľudmila PalinčárováMajsterka
    • Ing. Petra Pekalová
    • Ing. Petra PekalováUčiteľka
    • Ing. Mária Rostášová
    • Ing. Mária RostášováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.CV
    • Ing. Beáta Slichová
    • Ing. Beáta SlichováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.CM
    • Mgr. Oľga Szabóová
    • Mgr. Oľga SzabóováMajsterka
    • Ing. Milena Szücsová
    • Ing. Milena SzücsováUčiteľka
    • Mgr. Gabriela Špilárová
    • Mgr. Gabriela ŠpilárováMajsterka
    • PaedDr. ThLic. Oľga Štefániková, PhD.
    • PaedDr. ThLic. Oľga Štefániková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.E
    • Mgr. Mária Vaľková
    • Mgr. Mária VaľkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.DM
    • Ing. Martina Zeteková
    • Ing. Martina ZetekováRiaditeľka
    • Mgr. Pavol Jano
    • Mgr. Pavol JanoUčiteľ
    • Mgr. Martina Pallayová
    • Mgr. Martina PallayováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.CV
    • Mgr. Zuzana Rusinová
    • Mgr. Zuzana RusinováŠkolská psychologička
    • Mgr. Marcela Krajňáková
    • Mgr. Marcela KrajňákováMajsterka
    • Mária Baltovičová
    • Mária Baltovičováasistentka učiteľa
    • Mgr. Michal Dzurko
    • Mgr. Michal DzurkoUčiteľ
    • Mgr. Daniela Ferencová
    • Mgr. Daniela FerencováUčiteľka
    • RNDr. Dana Hudáková
    • RNDr. Dana Hudákováasistentka učiteľa
    • RNDr. Darina Muchová
    • RNDr. Darina MuchováUčiteľka
    • Mgr. Jana Očkaíková
    • Mgr. Jana OčkaíkováUčiteľka
    • Mgr. Matej Papuga
    • Mgr. Matej PapugaUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.CM