• Učitelia

    • MVDr. Ľubica Benediková
    • MVDr. Ľubica BenedikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.CM
    • Mgr. Roman Blaško
    • Mgr. Roman BlaškoZástupca
    • PhDr. Lenka Borovská
    • PhDr. Lenka BorovskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.CV
    • MVDr. Erika Brnová
    • MVDr. Erika BrnováZástupkyňa
    • Helena Čonková
    • Helena ČonkováUpratovačka
    • Mgr. Lucia Dulová
    • Mgr. Lucia DulováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.E
    • Ing. Viktor Fabian
    • Ing. Viktor FabianUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.E
    • Mária Ganijová
    • Mária GanijováUpratovačka
    • Mgr. Katarína Havajová
    • Mgr. Katarína HavajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.CM
    • Marta Hudáková
    • Marta HudákováUpratovačka
    • Mgr. Iveta Jamborová
    • Mgr. Iveta JamborováMajsterka
    • Mgr. Andrea Jančová
    • Mgr. Andrea JančováMajsterka
    • Ing. Rudolfína Jančovičová
    • Ing. Rudolfína JančovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.NŠ
    • Mária Jurtinusová
    • Mária JurtinusováMajsterka
    • Bc. Viera Kateržábeková
    • Bc. Viera KateržábekováMajsterka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Bc. Ľubica Korecká
    • Bc. Ľubica KoreckáMajsterka
    • Ľubomíra Kőverová
    • Ľubomíra KőverováMajsterka
    • Agnesa Kvetková
    • Agnesa KvetkováUpratovačka
    • Alžbeta Lacková
    • Alžbeta LackováMajsterka
    • Ing. Peter Lele
    • Ing. Peter LeleUčiteľ
    • Mgr. Marek Madej
    • Mgr. Marek MadejSprávca siete
    • Mgr. Ján Mikovčík
    • Mgr. Ján MikovčíkUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.DM
    • Anna Nagyová
    • Anna NagyováUpratovačka
    • Bc. Ľudmila Palinčárová
    • Bc. Ľudmila PalinčárováMajsterka
    • Ing. Petra Pekalová
    • Ing. Petra PekalováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.E
    • Ing. Mária Rostášová
    • Ing. Mária RostášováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.CV
    • Ing. Daniela Sárosiová
    • Ing. Daniela SárosiováVedúca technicko - ekonomických činností
    • Diana Macková
    • Diana MackováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Ing. Beáta Slichová
    • Ing. Beáta SlichováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.CV
    • Mgr. Oľga Szabóová
    • Mgr. Oľga SzabóováMajsterka
    • Ing. Milena Szücsová
    • Ing. Milena SzücsováUčiteľka
    • Mgr. Gabriela Špilárová
    • Mgr. Gabriela ŠpilárováMajsterka
    • PaedDr. ThLic. Oľga Štefániková, PhD.
    • PaedDr. ThLic. Oľga Štefániková, PhD.Učiteľka
    • Mgr. Mária Vaľková
    • Mgr. Mária VaľkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.DM
    • Darina Vaňušaniková
    • Darina VaňušanikováUpratovačka
    • Iveta Cirnerová
    • Iveta CirnerováPracovníčka v práčovni
    • Ing. Martina Zeteková
    • Ing. Martina ZetekováRiaditeľka
    • Mgr. Pavol Jano
    • Mgr. Pavol JanoUčiteľ
    • Viktor Bučko
    • Viktor BučkoÚdržbár
    • Bc. Stanislava Žatkovičová, DiS.
    • Bc. Stanislava Žatkovičová, DiS.Študijná referentka
    • Mgr. Martina Pallayová
    • Mgr. Martina PallayováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.CV
    • Michaela Mischurová
    • Michaela MischurováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Mgr. Zuzana Rusinová
    • Mgr. Zuzana RusinováŠkolská psychologička
    • Mgr. Marcela Krajňáková
    • Mgr. Marcela KrajňákováMajsterka
    • Mgr. Daniela Ferencová
    • Mgr. Daniela FerencováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.NŠ