• Pedagogickí zamestnanci

    • Ing. Martina Zeteková
    • Ing. Martina ZetekováRiaditeľka
    • MVDr. Erika Brnová
    • MVDr. Erika BrnováZástupkyňa
    • Mgr. Roman Blaško
    • Mgr. Roman BlaškoZástupca
    • MVDr. Ľubica Benediková
    • MVDr. Ľubica BenedikováUčiteľka
    • PhDr. Lenka Borovská
    • PhDr. Lenka BorovskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.CV
    • Mgr. Kristína Dronzeková
    • Mgr. Kristína DronzekováUčiteľka
    • Mgr. Lucia Dulová
    • Mgr. Lucia DulováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.NŠ
    • Ing. Viktor Fabian
    • Ing. Viktor FabianUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.E
    • Mgr. Milan Fuňák
    • Mgr. Milan FuňákUčiteľ
    • Mgr. Daniela Gogová
    • Mgr. Daniela GogováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.E
    • Mgr. Katarína Havajová
    • Mgr. Katarína HavajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.CM
    • Mgr. Iveta Jamborová
    • Mgr. Iveta JamborováMajsterka
    • Mgr. Andrea Jančová
    • Mgr. Andrea JančováMajsterka
    • Mgr. Simona Jakabová
    • Mgr. Simona JakabováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.DM
    • Mária Jurtinusová
    • Mária JurtinusováMajsterka
    • RNDr. Mária Kappelová
    • RNDr. Mária KappelováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.DM
    • Bc. Viera Kateržábeková
    • Bc. Viera KateržábekováMajsterka
     Triedna učiteľka: I.A, II.B
    • Lenka Kiernosz
    • Lenka KiernoszMajsterka
    • Ing. Slávka Komárová
    • Ing. Slávka Komárováasistentka učiteľa
    • Bc. Ľubica Korecká
    • Bc. Ľubica KoreckáMajsterka
    • Ľubomíra Kőverová
    • Ľubomíra KőverováMajsterka
    • Mgr. Marcela Krajňáková
    • Mgr. Marcela KrajňákováMajsterka
    • Alžbeta Lacková
    • Alžbeta LackováMajsterka
    • Ing. Gabriela Lacková
    • Ing. Gabriela LackováMajsterka
    • Ing. Peter Lele
    • Ing. Peter LeleUčiteľ
    • Ing. Rudolfína Majorošová
    • Ing. Rudolfína MajorošováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.NŠ
    • Mgr. Ján Mikovčík
    • Mgr. Ján MikovčíkUčiteľ
     Triedny učiteľ: III.DM
    • Bc. Ľudmila Palinčárová
    • Bc. Ľudmila PalinčárováMajsterka
    • Mgr. Martina Pallayová
    • Mgr. Martina PallayováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.CV
    • Mgr. Matej Papuga
    • Mgr. Matej PapugaUčiteľ
     Triedny učiteľ: IV.CM
    • Erika Pavelicová
    • Erika PavelicováMajsterka
    • Ing. Petra Pekalová
    • Ing. Petra PekalováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.E
    • Ing. Veronika Poláková
    • Ing. Veronika PolákováUčiteľka
    • Mgr. Michaela Raffáčová
    • Mgr. Michaela RaffáčováŠkolská psychologička
    • Mgr. Zuzana Rusinová
    • Mgr. Zuzana RusinováŠkolská psychologička
    • Ing. Mária Rostášová
    • Ing. Mária RostášováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.CV
    • Bc. Jolana Siládiová
    • Bc. Jolana SiládiováMajsterka
    • Ing. Beáta Slichová
    • Ing. Beáta SlichováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.CV
    • Mgr. Oľga Szabóová
    • Mgr. Oľga SzabóováMajsterka
    • Mgr. Gabriela Špilárová
    • Mgr. Gabriela ŠpilárováMajsterka
    • PaedDr. ThLic. Oľga Štefániková, PhD.
    • PaedDr. ThLic. Oľga Štefániková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: I.CM
    • Viera Timková
    • Viera TimkováMajsterka
    • Ing. Maroš Trnka, PhD.
    • Ing. Maroš Trnka, PhD.Učiteľ
     Triedny učiteľ: III.CM
    • Mgr. Mária Vaľková
    • Mgr. Mária VaľkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.DM
    • Bc. Stanislava Žatkovičová, DiS.
    • Bc. Stanislava Žatkovičová, DiS.Študijná referentka
    • Mgr. Pavol Jano
    • Mgr. Pavol JanoUčiteľ