• Rada školy

    • Členovia Rady školy:

     1. Mgr. Ján Mikovčík, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
     2. Jozef Csorosz - zástupca pedagogických zamestnancov
     3. Ing. Daniela Sárosiová - zástupca nepedagogických zamestnancov
     4. Zuzana Vargová - zástupca rodičov
     5. Mgr. Ivan Smatana - zástupca rodičov
     6. Mgr. Iveta Skybová - zástupca rodičov
     7. Mária Dorčáková - zástupca žiakov
     8. Ing. Emil Kočiš, PhD. - delegovaný poslanec
     9. Ing. Marcel Blaščák - delegovaný neposlanec
     10. Ing. Michal Šenitko - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného zdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
     11. Mgr. Marián Horenský, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa