• Ochrana osobných údajov

    • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
     a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
     nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
     Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

      

     ZaSADY_OCHRANY_OSOBNYCH_UDAJOV.pdf