• Novodobí otroci

    •  Novodobí otroci – prevencia obchodovania s ľuďmi

     Ak sa Vám nechce čítať celý článok, tak hneď v úvode odporúčam pozrieť si na youtube 30minútový dokument 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi. Link na film https://www.youtube.com/watch?v=qzlJXMkIgnA&t=1s .

     Tento dokument, ktorý natočili Slováci si odporúčam pozrieť aj po tom, ako sa dočítate základné informácie o procese toho, ako sa z nás môžu nedobrovoľne stať otroci a keď už budete vedieť rozlíšiť jednotlivé fázy obchodovania s ľuďmi.

     Mnohí z nás chcú vycestovať do zahraničia kvôli tomu, aby sme si niečo zarobili, aby sme videli kus sveta alebo proste musíme lebo v našom kraji roboty niet.

     Čo je dôležité vedieť pred vycestovaním za prácou do zahraničia, ako overiť dôveryhodnosť a serióznosť pracovných ponúk

     Spôsoby, ako sa dostať k pracovným ponukám:

     1. Cez inzeráty v novinách, rozhlase, na sociálnych sieťach, bazoši, profesii a pod.
     2. Cez známeho, kamaráta, suseda, rodinu...
     3. Sám dať inzerát, že hľadám prácu a niekedy nás i skontaktujú...
     4. Osobne pýtaním sa v prevádzkach, firmách, zariadeniach, o ktoré mám záujem...

      

     Pracovné ponuky

     Prv než na pracovnú ponuku v zahraničí zareagujeme, mali by sme si ju PREVERIŤ.

     Ako na to? Na Slovensku smú sprostredkovať prácu v zahraničí len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú živnosť na sprostredkovanie zamestnania na úhradu. K tomuto zoznamu sa viete dostať niekoľkými spôsobmi :

     • cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , www.upsvar.sk , na každom takomto úrade sa môžete bezplatne obrátiť na poradcov EURES, ktorí majú prístup k pracovným ponukám v rámci Európskej únie , môžete si to tiež overiť online cez www.eures.sk
     • Agentúru, ktorá vám ponúka prácu si overte na stránke Živnostenského registra www.zrsr.sk alebo na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 .Ak táto agentúra nie je registrovaná, tak porušuje zákon a už tu čosi „smrdí“.
     • Cez známych, ktorí s touto agentúrou majú skúsenosť
     • Cez internetové fóra, kde píšu skúsenosti s danou pracovnou ponukou a sprostredkovateľom...
     • Zavolať priamo zamestnávateľovi a preveriť si reálnosť pracovnej ponuky. Zistiť, kde presne sídli, aké sú pracovné podmienky, práva a povinnosti... Za sprostredkovanie práce od vás nemôže požadovať žiaden poplatok podľa našich platných zákonov.
     • Pozrieť si históriu agentúry, ako dlho už je na trhu.... malo by platiť, že čím dlhšie , tým dôveryhodnejšia je a je šanca, že natrafíte na niekoho, kto cez túto agentúru vycestoval a mal dobré skúsenosti.

     Prečo sa vôbec bavíme o preverovaní pracovných ponúk? Mnohokrát totiž ľudia naletia podvodníkom. Toto riziko sa zvyšuje práve u nás na východnom Slovensku. Prečo? Vo všeobecnosti je tu menej  pracovných ponúk, väčšia chudoba a preto sa uchyľujeme k vidine  peňazí zarobených v zahraničí.

      

     MECHANIZMUS OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

     Prejdeme k tomu, ako vyzerá mechanizmus obchodovania s ľuďmi, z akých fáz sa skladá a ako ich vieme identifikovať, ak by sme sa dostali do rúk podvodníkom my alebo naši blízki.

        

     1. Nábor – cez rôzne ponuky práce, aj od známych, či susedov. Obchodníci s ľuďmi sú dobre organizovaná zločinecká skupina, ktorá môže a chce pôsobiť veľmi dôveryhodne, aby nalákala ľudí na ich ponuky práce. Jedným zo spôsobov náboru, hlavne žien, je predstieranie lásky. Môže trvať aj niekoľko mesiacov, potom Vás priateľ pozve do zahraničia k známym, na brigádu a až tam sa z neho vykľuje, že vás chcel len predať. Preto je dôležité si akúkoľvek pracovnú ponuku dobre preveriť, informovať sa o nej a  tiež informovať svojich blízkych ,aby vedeli s kým, kedy a kam presne idete.

     2.Transport – premiestnenie ľudí mimo ich zvyčajnej sociálnej štruktúry. Teda vycestovanie za prácou. Obeť môže byť transportovaná aj v rámci vlastného štátu, nemusí prekročiť hranice. Sú využívané všetky druhy dopravy. Obete s týmto transportom súhlasia, cez hranice sa dostávajú legálne, dôverujúc agentúre, či známym, ktorí im prácu sprostredkovali . Až v cieľovej krajine zisťujú, že boli oklamaní, podvedení.

     3.a 4.Prechovávanie a prijímanie – zotrvávanie na nejakom mieste, kde sú obete strážené a zastrašované. Väčšinou majú už tu neprimerané podmienky, prežívajú strach, sú väznení. Ak by ste sa nedajbože dostali do takejto situácie počas vycestovania za prácou, kde by ste boli zastrašovaní psychicky, či fyzicky,  je to už veľmi zle. Hľadajte spôsoby, ako nenápadne ujsť a vyhľadať pomoc.

     1. Donútenie- manipulovanie obeťou k dosiahnutiu cieľov obchodníkov. Vyhrážky, hrozby, násilie, či podávanie drog k donúteniu k tomu, čo obchodník požaduje. Za vykonávané práce obete nedostávajú peniaze alebo len minimum, pretože musia obchodníkom „splácať dlh“ za vybavenie práce, cestu a podobné klamstvá.

      

     1. Zneužívanie – môže ísť o sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu, aj v domácnosti, žobranie, nelegálny pouličný predaj, nútený sobáš, odobratie a následný predaj orgánov, nelegálne adopcie, či zneužitie sociálneho systému, kedy obchodníci odoberú obeti doklady, aby na ňu nezákonne poberali sociálne dávky  v cieľovej krajine alebo sa prostredníctvom údajov a dokumentácie o klientovi dopustia úverových a  poistných podvodov. Na tento posledný účel sú občania Slovenskej republiky zneužívaní predovšetkým vo Veľkej Británii.

      

     1. a 8. Vyslobodenie a reintegrácia – mnohokrát sa nepodarí uniknúť a takáto osoba sa stáva nezvestnou, alebo jej blízki netušia nič o tom, že by jej bolo ubližované, pretože sú kontrolované aj jej telefonáty a korešpondencia. Mnohé z obetí sa so svojim strachom nechcú nikomu zveriť, lebo je to pre nich zahanbujúce. Zažívajú traumu a je ťažké sa zaradiť späť do normálneho života. Častokrát sa nechcú ani vrátiť do svojej krajiny, pretože ich neprítomnosťou a nevybavením potrebných krokov ako odhlásenie sa z poisťovne a nahlásenie v cudzej krajine, im doma narastá dlh za neplatenie poistného do zdravotnej poisťovne.

      

      

     Nikdy nevycestujte do zahraničia za dohodnutou prácou pred podpisom zmluvy. Zmluva musí byť podpísaná už pred Vaším odchodom a musí spĺňať dôležité náležitosti.

      

     Pracovná zmluva a tiež dohoda o sprostredkovaní práce musí obsahovať minimálne tieto náležitosti :

     • názov a adresu budúceho zamestnávateľa, jeho identifikačné číslo a druh činnosti, ktorou sa zaoberá, kontaktné informácie;
     • dobu, na ktorú sa pracovná zmluva uzatvára;
     • čo najpodrobnejší popis náplne a podmienok práce, výšku platu/mzdy, pracovná doba;
     • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody;
     • spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia,

     ...

      

     Čo si zabaliť na cestu?

     5P , najdôležitejšie veci :

     •  Platný doklad totožnosti , občiansky preukaz prípadne pas, mnohé krajiny požadujú, aby bol Vás doklad platný ešte aspoň 6 mesiacov
     • Povolenie na vstup do krajiny- víza, ak sú potrebné, je potrebné si to overiť vopred, aby ste nič nezanedbali. Niektoré letecké spoločnosti  ponúkajú vyplnenie registračného formuláru na víza počas letu a po pristáti ich už len odovzdáte administratívnemu pracovníkovi na letisku, ktorý vám vydá povolenie na vstup krajiny na určitý čas.
     • Peniaze , mať pri sebe aspoň takú hotovosť, s ktorou zaplatíte cestu naspäť, pre prípad, že by sa niečo zomlelo a potrebovali by ste sa predčasne vrátiť domov
     • Použiteľný telefón , nabitý a k tomu nabíjačku s koncovkou do elektrickej zásuvky pre danú krajinu, aktivovaný roaming na Vašej simkarte
     • Pohotovostný kontakt, číslo na blízku osobu, ktorá vie, že ste šli do zahraničia a s ktorou máte udržiavať kontakt v dohodnutých časoch, aby vedela, či je všetko v poriadku. Tiež je dobré vedieť číslo na veľvyslanectvo, prípadne políciu v danej krajiny pre prípad nečakaných problémov. Odporúčame tieto kontakty využiť aj v prípade práce „na čierno“, pretože, ak sa stanete aj obeťou obchodovania s ľuďmi, tak nebudú riešiť to, že ste pracovali na čierno ale to, že vy ste sa stali obeťou trestného činu a ich povinnosťou je vás chrániť a pomáhať vám.
     • Ostatné je už na vás, ale týchto 5P určite nezabudnite

     Vo všetkých prípadoch vycestovania do zahraničia, či už je to za prácou, štúdiom alebo na dovolenku, nechaj doma u blízkej osoby presnú adresu plánovaného pobytu, fotokópiu tvojho pasu, aktuálnu fotografiu a kontakty na ľudí, s ktorými do zahraničia cestuješ. V prípade vycestovania za prácou im daj, čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi spolu s kópiou pracovnej zmluvy

      

     Užitočné kontakty

     112- núdzová linka, bezplatne na celom území Európskej únie

     911- číslo núdzovej linky v Amerike

     119- núdzové volanie ázijských štátoch, 999-Hongkong a Macao

     0907 787 374 - Informačná linka o obchodovaní s ľuď9-mi

     0800 800 818 - Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

     0850 111 321 - Linka pomoci obetiam násilia

      www.bezpecnecestovanie.iom.sk - Informácie o obchodovaní s ľuďmi o náležitostiach pracovných zmlúv, rady pred vycestovaním, kontaktné adresy. V aplikácii Obchod play je k stiahnutiu aj appka Safe travel and work abroad, v ktorej sú všetky potrebné informácie spomenuté aj v tomto článku

      www.iom.sk - Informácie o programoch IOM Bratislava, publikácie na stiahnutie. emailový kontakt: helplinka@iom.int

      www.minv.sk - Štatistiky, dokumenty, publikácie týkajúce sa aj obchodovania s ľuďmi na stiahnutie.

     www.eures.sk - Informácie o  životných a  pracovných podmienkach v  krajinách EU, pracovné ponuky.

      www.mzv.sk - Informácie o  podmienkach vstupu do krajiny.

      www.upsvar.sk - Informácie o agentúrach sprostredkujúcich prácu v zahraničí.

     Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MVSR tel: 02/4859 2244, mail: icosl@minv.sk

     SKC Dotyk tel: 0903704784, mail: dotyk@dotyk.sk

     Slovenská katolícka charita tel: 0917350657, mail: stoptrafficking@charita.sk

      

      

     Spracovala: Mgr. Zuzana Rusinová, školská psychologička podľa Tréningového manuálu IOM, z roku 2016