• Novinky

      • Študentská kvapka krvi.

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Študentská kvapka krvi..

       Dňa 10.11.2022 sa naša škola zapojila do kampane „Študentská kvapka krvi.“ Slovenský Červený kríž ju organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Aj naši študenti sa opäť zapálili pre dobrú vec a rozhodli sa darovať krv ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujem všetkým zúčastneným za odvahu.

      • iBobor

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album iBobor.

       Aj žiaci našej školy sa tohto roku zúčastnili súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. V kategórii Junior sa zúčastnilo celkovo 72 žiakov. Tento druh súťaženia s využitím moderných technológií poukázalo na ďalšie možnosti, ktoré žiaci môžu využiť pri učení sa.

      • Deň otvorených dverí

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí 13.12.2022  9:30 - 16:30

       Tešíme sa na Vás.

      • Biela pastelka

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

       Hlavným zbierkovým dňom je piatok 23. september 2022. V tento deň sa v uliciach slovenských miest budú pohybovať dobrovoľnícke tímy so zbierkovými pokladničkami. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich, symbolom neviditeľných línií. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých životných situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

      • Deň zdravej výživy

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy.

       Dňa 17. 10. 22 sa u nás uskutočnil Deň zdravej výživy. Každý žiak dostal pri vstupe do školy jabĺčko. Žiaci si mohli aj pozrieť ukážky zdravých výrobkov zo strukovín a cereálií.

      • Finančná zmrzlina

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná zmrzlina.

       27. septembra 2022 sa žiaci III.CV, odbor poradenstvo vo výžive a III.DM zúčastnili podujatia Finančná zmrzlina organizované spoločnosťou Partners Group. Na začiatok si žiaci urobili test z finančnej gramotnosti a neskôr si pozreli prezentáciu o spoločnosti. Dozvedeli sa zaujímavé informácie nielen o financiách, ale aj o spoločnosti. Ako bonus ochutnali zmrzlinu. Podujatie sa konalo v cukrárni Robie na Mlynskej.

      • Sweetcup- Dotyky jesene

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sweetcup- Dotyky jesene.

       6. 10. 22 sa uskutočnila súťaž Sweetcup. Našu školu reprezentovali žiaci Branislav Podracký a Ján Albrecht pod vedením p. majsterky Špilárovej. Súťaž sa uskutočnila na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove.

      • Šk.kolo - piškvorky

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šk.kolo - piškvorky.

       Piškvorky je strategická hra, ktorá podporuje logické matematické myslenie. Zastrešuje ju spoločnosť Cyber Games z Masarykovej univerzity (MUNI) v Brne. Školské kolo bolo zorganizované 10.10.2022. Zúčastnili sa ho žiaci rôznych tried v počte 15. Víťazmi sa stali : miesto : Ján Albrecht z III.CM miesto : Patrik Slávik z III.CM miesto : Alex Bosák z II.CM Súťaž bude pokračovať v oblastnom kole, do ktorého postúpili 12 najlepší žiaci zo školského kola. Organizátormi súťaže na boli RNDr. Darina Muchová a Ing. Maroš Trnka.

     • Združenie rodičov školy
      • Združenie rodičov školy

      • Oznam

       Dňa 20.09.2022 v čase o 15,30 hod. sa uskutoční Združenie rodičov I. ročníkov v budove školy na Bocatiovej 1 v Košiciach.

        

       Dňa 27.09.2022 v čase o 15,30 hod. sa uskutoční Združenie rodičov II., III. a IV. ročníkov v budove školy na Bocatiovej 1 v Košiciach.

        

       Ing. Martina Zeteková

         Riaditeľka školy