• trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom a možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu
   • trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom a možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu
   • trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom a možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu
   • Aj v tomto roku organizujeme BARISTICKÝ KURZ
   • ukončený certifikátom akreditovaného školiaceho strediska ACADEMY OF COFFEE. Bližšie informácie získate v škole, u p. Mgr. K. Havajovej.
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 8. 12. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje