• Duálne vzdelávanie

    • Duálne vzdelávanie


      riešenie pre žiakov, rodičov, školy aj firmy

     Systém duálneho vzdelávania Slovensko zaviedlo podľa vzoru niektorých európskych krajín.
     Študenti sa popri škole zúčastňujú na pracovnom procese v spoločnostiach zapojených do duálneho systému vzdelávania.
     Nejde len o smery s technickým zameraním, ale výhody tohto typu štúdia nachádzajú aj firmy ponúkajúce služby.
     Cieľom zavedenia duálneho vzdelávania je to, aby žiaci získali pracovné návyky a reálnu predstavu o práci v spoločnosti, v ktorej vykonávajú odborný výcvik.

      

     Benefity PRE FIRMY

     „Vyškolený zamestnanec – najlepší zamestnanec“

      

     firma si vyškolí žiaka podľa svojich požiadaviek

     žiak detailne spozná pracovisko a bude vedieť, čo sa od neho očakáva

     firma spozná žiaka, svojho budúceho zamestnanca

     žiak ihneď po ukončení štúdia bude schopný vykonávať zverenú prácu bez inak potrebného zaškolenia

      

     BENEFITY PRE ŽIAKOV

     okrem praktického vzdelávania ponúkajú svojim žiakom motivujúce štipendium
     niektoré firmy ponúkajú aj zaujímavé odborné a zážitkové aktivity a možnosť práce na projektoch
     prevažná väčšina absolventov ihneď po úspešnom ukončení štúdia plynulo nastupuje do práce bez výberového konania

      

     SPOLUPRÁCA VO VZDELÁVACOM PROGRAME GASTRONÓMIA

     Spolupracujúce firmy – spolu zapojených 21 žiakov:

     Stará Sýpka
     Reštaurácia Štadión
     Hotel Roca
     Hotel Košice
     TUKE – Technicom
     EUREST
     Hotel Dália
     SPOLUPRÁCA VO VZDELÁVACOM PROGRAME OBCHOD A ROPAGÁCIA

     Spolupracujúce firmy – spolu zapojených 7 žiakov:

     Metro
     Kaufland – Nad Jazerom
     Billa – Nad Jazerom
     Lidl – Furča
     DM Market, s ktorou má škola  dlhodobú spoluprácu od roku 2012
   •