• Študijné odbory - štvorročné (končiace maturitnou skúškou)

      • 2950 M poradenstvo vo výžive

      • 2950 M poradenstvo vo výžive 

       Príprava v školskom vzdelávacom programe Poradenstvo vo výžive – zdravý životný štýl v študijnom odbore 2950 M poradenstvo vo výžive zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť poradenstva v zdravom životnom štýle, zdravovedy, výživy človeka, potravín a výživy, výživy a pohybovej kultúry, výživových a pohybových programov, techník poradenskej činnosti, ekonomiky, manažmentu a marketingu. Ovládajú dva cudzie jazyky.

      • Absolvent sa stane kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom.

       Môže pracovať ako:

        

       •    poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,

       •    pracovník vo wellness centrách, fitnes centrách, v liečebných domoch,

       •    manažér v športových kluboch a centrách,

       •    alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na výživu, šport a    

            zdravotníctvo.

        

       Absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške.

       Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.