• Novinky

      • Oznam v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 (Corona vírus)

      • Vážení rodičia a žiaci,

        

       V súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 (Corona vírus) žiadame, aby ste oznámili informáciu triednym učiteľom v prípade, že sa chystáte počas jarných prázdnin vycestovať mimo územia Slovenskej republiky (nielen do štátov, ktoré sú v súčasnosti postihnuté týmto vírusom), a pred návratom žiakov do školy v piatok 6. marca kontaktovali svojich triednych učiteľov a (operatívne podľa vývoja situácie) prijali opatrenia na zamedzenie ich kontaktu s ostatnými žiakmi a zamestnancami školy.

                                            

                                                                                                                          Mgr. Ján Miglec

                                                                                                     riaditeľ školy