• Novinky

      • Pozvánka na triedne ZRŠ

      • Vážení rodičia, 

       Srdečne Vás pozývame na triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 15:30. 

       Dňa 29. 09. 2020 sa uskutoční aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

       Vstup do budovy školy len s rúškom!

         

                                                                                                 Mgr. Ján Miglec 

                                                                                                    riaditeľ školy