• Novinky

      • Rozhodnutie riaditeľa školy o dištančnom vzdelávaní

      • Vec:

       Rozhodnutie riaditeľa

        

        

       V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je  naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

       Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

       O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

        

       Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

        

        

        

        

        

        

       Mgr. Ján Miglec

       riaditeľ školy