• Novinky

      • Voľby do Školského parlamentu

      • Dňa 10.2. sa na našej škole uskutočnili voľby do Školského parlamentu prostredníctvom hlasovania na Edupage. Volieb sa zúčastnilo 83 žiakov našej školy.

       Na základe hlasovania žiakov za riadnych členov Školského parlamentu boli zvolení títo kandidáti:

       1. Karin Jevošová, II.E (10 hlasov)

       2. Frederika Tancovšová, II.CV (9 hlasov)

       3. Róbert Handlovský, I. CM (9 hlasov)

       4. Žofia Riečanová, II.CV (8 hlasov)

       5. Patrik Slávik, II.CM (8 hlasov)

       6. Lukáš Kašuba, I. CV (7 hlasov)

       7. Vanesa Cubová, I.E (6 hlasov)

       8. Tamara Klemová, II.CV (6 hlasov).

        

       Za čestných členov boli zvolení nasledovní žiaci: Laura Migáčová, II.E, Aleš Benedik, I.CV, Kristína Fristiková, I.DM, Miriam Seligová, II.CM, Vanesa Baczová, I.NŠ.

        

       Tešíme sa, že sa náš Školský parlament rozrástol o nových členov a prajeme žiakom veľa dobrých nápadov a dostatok elánu pri ich presadzovaní!