• Novinky

      • Výsledky súťaže na tému „Niekoľko viet o mojom otcovi“ sú známe

      • Bratislava 24. mája (TK KBS) V utorok 24. mája boli v rámci oceňovania katolíckych umelcov Fra Angelica v bratislavskom Primaciálnom paláci vyhlásené aj výsledky 3. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže stredoškolákov, ktorú organizátor - Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, vyhlásil na tento raz na tému Niekoľko viet o mojom otcovi.

       Inšpiráciou bola skutočnosť, že pápež František 8. decembra 2020 vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ako aj vlaňajšia návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku.

       Štyri desiatky prác posudzovala porota v zložení Sima Magušinová, speváčka a textárka, laureátka ceny Fra Angelica 2021, Štefan Chrappa, spisovateľ, básnik, publicista, laureát ceny Fra Angelica 2021 a Pavol Vitko, publicista, spisovateľ literatúry faktu a organizátor  súťaže.

       „Študenti v slovnom spojení môj otec samozrejme našli najmä svojich biologických otcov, no tiež starých otcov, duchovných otcov, svätého otca, Boha-otca, alebo aj tých, ktorí im vedeli poskytnúť otcovskú oporu. Ich práce pritom neboli takpovediac len idylické, plné obdivu, vďačnosti a uznania.

       Pravdaže, takých bola väčšina, ale vyše tretiny prác sa niesla v tom zmysle, že „z príkladu svojho otca som si vzal/vzala najviac to, že viem, aký/aká by som vo svojom živote nikdy nechcela byť“.  Áno, smutné, ale aj v týchto prácach sa vždy našiel dedko, kňaz, učiteľ – a hlavne Boh, ktorý pomohol svojim pravým láskavým a múdrym otcovstvom," uviedol Pavol Vitko.

       Výsledky súťaže:

       1. Žofia Riečanová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice

       2. Veronika Dinušová, Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

       3. Samuel Vrlák, Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

       4. Katarína Vančová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

       5. Barbora Kušniráková, Gymnázium, Spišská Stará Ves,

       6. Liliana Kieferová, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice

        

       TK KBS informoval Pavol Vitko