• Školský psychológ

   • V prostredí školy trávime veľkú časť dňa, je preto veľmi dôležité, aby sme ho trávili s plným využitím svojich schopností a  dokázali sa vyrovnávať so záťažou, ktorú školské povinnosti prinášajú, či  konštruktívne vychádzali so svojimi spolužiakmi, vyučujúcimi či kolegami.
    Školskí psychológovia poskytujú poradenstvo študentom, učiteľom
    aj rodičom, pôsobia na škole vo vzťahu učiteľ - žiak v roli mediátorov, pomáhajú s prekonávaním ťažkostí v učení i správaní, ale môžu pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou, či v kríze. Riadia sa Etickým kódexom psychológov, zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. a nariadením GDPR. Zachovávajú mlčanlivosť o tom, čo sa dozvedia, výnimku tvoria prípady, kedy sa dozvedia o ohrození zdravia alebo života trestným činom, užívaním psychoaktívnych látok, či sebapoškodzovaním. Vtedy v záujme ochrany klienta a pomoci musia informáciu posunúť ďalej kompetentným pomôcť (napr. rodič, vedenie školy, orgány činné v trestnom konaní ). Táto stránka má za cieľ priniesť informácie ku skvalitneniu nášho života v škole, či už sa rozhodnete navštíviť školského psychológa, alebo nie. Školská psychologička spolupracuje s ďalšími odborníkmi, na škole realizuje len orientačnú diagnostiku podľa potrieb školy, sprostredkúva vyšetrenia na CPPPaP Karpatská 8 u kontaktného psychológa, či v ďalších poradenských zariadeniach, ktoré naši žiaci navštevujú.

     

    Na našej škole pôsobí školská psychologička Mgr. Rusinová Zuzana

    • Nájdete ju v kabinete na prvom poschodí v prístavbe školy za bufetom smerom k telocvični. Kabinet má vedľa posilňovne.
  • Konzultačné hodiny:

   Pondelok – piatok: 7:00 - 15:00  , v prípade dištančnej výučby od 08:00 do 16:00 cez messenger, mail, edupage
   Konzultácie pre rodičov: po predbežnej dohode termínu konzultácie na tel č.: 055/6323475, kl. 39 alebo mailom
   Mailová adresa:  zuzana.rusinova@sosbocatiuske.sk, prípadne psycholog.sosjanabocatia@gmail.com 

   Mailom ma zastihnete skôr, ako na telefóne


   Prestávka na obed: 11:00 – 11.30

    

    

   Ak sa potrebujete o niečom dôverne zhovárať ale z nejakých dôvodov sa bojíte prísť osobne ku školskej psychologičke, tak môžete využiť anonymné linky dôvery, či vyhľadanie iného odborníka mimo našej školy.

    

   Môžete tiež využiť anonymnú online schránku dôvery, kde Vám na vaše otázky budem odpovedať ja, nájdete ju po kliknutí na tento odkaz : Online schránka dôvery

    

   116 111- Linka detskej istoty, bezplatne, nonstop

    

   055-2347272- Linka detskej dôvery, spoplatnená podľa cenníka operátora, pondelok - piatok od 14:00 do 20:00

    

   www.ipcko.sk – online chat alebo mailové poradenstvo , bezplatne, anonymne, každý pracovný deň od 7:00 do polnoci

    

   www.dobralinka.sk – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, pondelok- piatok od 15:00 do 20:00

    

   TIP na psychohygienicku aktivitku po kliknutí sem :  Teplomer - technika zmeny