• Školský psychológ

   •                                                            Premýšľate nad tým, čo vlastne robí školská psychologička?

    Potom ste narazili na správnu stránku. V nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsim priblížiť svoje úlohy a kompetencie na škole.

    Mojou úlohou na škole je primárne poskytovať psychologické poradenstvo žiakom, učiteľom, ale aj rodičom.

    Môžete sa na mňa obrátiť, ak zažívate ťažkosti v súvislosti so školou (stres, strata motivácie, únava,...), alebo vo svojom súkromnom živote (problémy vo vzťahoch, v rodine, zažívanie úzkosti, depresívne nálady,...). Takisto sa na mňa môžete obrátiť aj v prípade, ak aktuálne nezažívate žiadne problémy, no chceli by ste sa o sebe dozvedieť viac – o tom, kým ste.

    V rámci svojej práce sa venujem aj preventívnym aktivitám v triedach, ktoré realizujem sama, alebo v spolupráci s kontaktnou psychologičkou z CPPPaP Karpatská 8. Pre lepšiu predstavu, venujem sa napríklad týmto témam: teambuilding, kritické myslenie, emocionálna inteligencia, zdravé vzťahy, prevencia šikany a kyberšikany. Témy sa snažím prispôsobovať požiadavkám žiakov a ich učiteľov.

    Môžete sa na mňa obrátiť aj v otázkach kariérneho poradenstva – tieto obvykle riešim v spolupráci s CPPPaP Karpatská 8. Ak potrebujete pomôcť s výberom vysokej školy, alebo by ste chceli preskúmať, kam by ste mohli smerovať po skončení strednej školy, nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Na to, aby malo kariérne poradenstvo zmysel, je potrebné absolvovať viac sedení (ideálne v kombinácii s testovaním profesijnej orientácie v CPPPaP Karpatská 8).

    V rámci školy spolupracujem s vedením školy, učiteľmi a školským podporným tímom, ktorý je na našej škole vďaka projektu NP Pomáhajúce profesie na školách II. Ak prídete za mnou s tým, že máte problémy v učení, pravdepodobne vás spojím s našou školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Janou Zajakovou, o ktorej práci si môžete prečítať v záložke „Školský špeciálny pedagóg“. Takisto spolupracujem s poradenskými zariadeniami (CPPPaP, CŠPP).

    Pár slov o mlčanlivosti:

    Všetci školskí psychológovia a psychologičky sa riadia Etickým kódexom psychológov, zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. a nariadením GDPR. Zachovávajú mlčanlivosť o tom, čo sa dozvedia.

    Výnimku tvoria prípady, kedy sa dozvedia o ohrození zdravia alebo života trestným činom, užívaním psychoaktívnych látok, či sebapoškodzovaním. Vtedy v záujme ochrany klienta a pomoci musia informáciu posunúť ďalej kompetentným pomôcť (napr. rodič, vedenie školy, orgány činné v trestnom konaní ). 

  •                                                                                                         Ako ma môžete kontaktovať?

   Pracovný čas: 7:30 – 15:30

   Pre žiakov: Nájdete ma v prístavbe na prvom poschodí v kabinete pri posilňovni (za bufetom smerom ku schodom do telocvične). Môžete ma kontaktovať aj na Edupage a na mojom pracovnom FB profile: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072182124780.

   Pre rodičov: Pred konzultáciou ma, prosím, kontaktuje cez Edupage (Jaroslava Macková), pracovný e-mail: jaroslava.mackova@sosbocatiuske.sk, alebo na t.č.: 055/6323475, kl. 39. V čase rodičovských združení som k dispozícii na konzultácie aj bez predošlej dohody. 

   K dispozícii som aj na online konzultácie cez Google meets, MS Teams, Zoom, Messenger, príp. Skype, po dohode aj mimo pracovného času. 


                                                                                                                       LINKY POMOCI


   Ak zažívate ťažkosti, no z akéhokoľvek dôvodu je pre vás nepríjemné o nich hovoriť so mnou, učiteľom, či rodičom, môžete sa obrátiť na nasledovné linky pomoci: 

   116 111 Linka detskej istoty, bezplatne, nonstop

    

   055-2347272 Linka detskej dôvery, spoplatnená podľa cenníka operátora, pondelok - piatok od 14:00 do 20:00


   0800 500 333 Krízová linka pomoci IPčka

   www.ipcko.sk – online chat alebo mailové poradenstvo, bezplatne, anonymne, každý pracovný deň od 7:00 do polnoci

    

   www.dobralinka.sk – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, pondelok- piatok od 15:00 do 20:00


                                                                                      

                                                                                   Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami, pomoc existuje   Mgr. Jaroslava Macková, PhD., školská psychologička