• Školský psychológ

   • V prostredí školy trávime veľkú časť dňa, je preto veľmi dôležité, aby sme ho trávili s plným využitím svojich schopností a  dokázali sa vyrovnávať so záťažou, ktorú školské povinnosti prinášajú, či  konštruktívne vychádzali so svojimi spolužiakmi, vyučujúcimi či kolegami.
    Školskí psychológovia poskytujú poradenstvo študentom, učiteľom
    aj rodičom, pôsobia na škole vo vzťahu učiteľ - žiak v roli mediátorov, pomáhajú s prekonávaním ťažkostí v učení i správaní, ale môžu pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou, či v kríze. Táto stránka má za cieľ priniesť informácie
    ku skvalitneniu nášho života v škole, či už sa rozhodnete navštíviť školského psychológa alebo nie.
    • Na našej škole pôsobí školská psychologičkaMgr. Macková Zuzana

    • Nájdete ju v kabinete na prvom poschodí v prístavbe školy.


     Konzultačné hodiny:

     Pondelok – piatok: 7:00 - 15:00  
     Konzultácie pre rodičov:
     po predbežnej dohode termínu konzultácie na tel č.: 055/6323475, kl. 39
     Mailová adresa:  zuzana.mackova@sosbocatiuske.sk
     Prestávka na obed: 11:00 – 11.30