• Výchovné poradenstvo

    • Postup pri vyplňovaní prihlášok na vysoké školu:

      

     Máte 2 možnosti - buď vyplníte prihlášku elektronicky (https://prihlaskavs.sk/en/ ), potom ju vytlačíte a donesiete výchovnej poradkyni na overenie a potvrdenie správnosti údajov alebo vypíšete papierovú prihlášku a v tom prípade postupujte podľa tohto návodu :

     1.       Prihlášku si kúpite v ŠEVTe alebo stiahnete tento vzor z internetu  https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/  (stiahnite a vytlačte si pre istotu aspoň 2, ak by ste to museli prepisovať kvôli chybám)

     2.       Úvodné strany vypíšte podľa vzoru tu na stránke „vyplnená prihláška  na VŠ“.doc

     3.       Vezmite si svoje vysvedčenia od 1.ročníka  a začnite postupne vypisovať  veľkým tlačeným písmom predmety a známky z konca roka. Správanie nevypisujte a ak ste boli oslobodení od telesnej výchovy, tak do kolónky dáte písmeno „ O“

      POZOR  ! známky z posledného ročníka sa väčšinou nevypisujú- overte si ale na stránke fakulty školy, kam sa hlásite, či náhodou nepožadujú tiež polročné vysvedčenia z posledného maturitného  ročníka.

     PPOZOR č.2 !! NASTAVBOVÍ ŠTUDENTI  !! vypisujú len predmety a známky z konca roka z  I.NŠ a do prihlášky prikladajú fotokópiu vysvedčení z 1. až  3. ročníka učebného odboru  aj s kópiou výučného listu

     4.       Prázdne kolonky je potrebné vyškrtať v políčku zdola hore smerom zľava doprava- ako vo vzore vyplnenej prihlášky

     5.       Ak niečo neviete alebo ste si neistí, nechajte políčko prázdne a príďte sa poradiť.

     6.       Požiadavky vysokých škôl ku prílohám nájdete na stránke fakulty danej vysokej školy- pozorne si ich naštudujte. Odporúčam sledovať portál https://www.portalvs.sk/sk/ , kde nájdete mnoho dôležitých informácii o možnostiach Vášho ďalšieho štúdia.

     7.       Vypísanú prihlášku spolu s koncoročnými vysvedčeniami od prvého ročníka po posledný prineste  ku výchovnej poradkyni na kontrolu.

     8.       Výchovná poradkyňa po  skontrolovaní údajov zanesie prihlášku na podpis pánovi riaditeľovi a potom Vám ju vráti, aby ste ju odoslali.

     9.       Rada na záver: Nenechávajte si podávanie prihlášok na poslednú chvíľu. Overenie údajov a získanie podpisu pána riaditeľa môže trvať aj niekoľko dní. Preto si sledujte dôležité termíny a začnite riešiť prihlášku trocha skôr, ako v posledný možný deň podania J

      

     Ak je niečo nejasné, príďte za Mgr. Mackovou, rada Vám pomôže.

     Študenti, ktorí maturujú v tomto školskom roku do „ klasifikácie maturitnej skúšky“ vpíšu len predmety, hodnotenie so známkami  sa posiela dodatočne po absolvovaní maturity. Maturanti z minulých školských rokov nemusia dávať overovať údaje strednej škole- pôjdu za notárom a ten im to overí.

     Pozorne si vo vyplnenom vzore pozrite, čo som Vám tam napísala červenou farbou a postupujte podľa týchto pokynov. Na jednej strane v prihláške máte tiež vysvetlivky- aj tie si pozrite, pomôžu Vám sa zorientovať.

      

     Vyplnená prihláška na VŠ