• Novinky

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 7. decembra 2023 od 09:00 hod sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia na Bocatiovej ulici číslo 1 v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí.

        

       V rámci tohto podujatia Vás prevedieme priestormi školy a predstavíme Vám odbory, ktoré môžete študovať na našej škole...

        

        

      • ČERVENÉ STUŽKY - Kampaň boja proti AIDS

      • Aj tento rok sa naša škola zapojila do 17. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá vyvrcholila 1. decembra 2023 – na Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá sa organizuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku pod vedením viacerých odborných garantov a spolupracovníkov zo Slovenska a zo zahraničia.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

       Posolstvom červenej stužky je prejaviť solidaritu s ľuďmi nakazenými HIV, uctiť si pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli, zvýšiť informovanosť o HIV a AIDS.

       Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

       Naša škola podporila kampaň nosením oblečenia červenej farby, bielej farby  alebo červenej stužky. Na výrobe a rozdávaní červených stužiek sa podieľali žiacky A. Nagyová, V. Jalcs a I. Džurná pod dohľadom Mgr. M. Vaľkovej.

       Ďakujem všetkým zúčastneným. 😊

       -MV-

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 22. novembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo  Olympiády v anglickom jazyku, v kategórií  2D, kde prezentovali svoje jazykové zručnosti 18 študenti z 12 tried v písomnej a ústnej časti. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie súťažiacich, konkrétne, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatická časť a časť zameraná na slovnú zásobu. Ústna časť  predstavovala samostatný prejav na základe vizuálneho stimulu a situačných úloh.

       V oboch disciplínach sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

       Olympiádu organizovala Mgr. M. Vaľková v spolupráci s Mgr. M. Pallayovou a Mgr. K. Dronzekovou. 

       Na prvých troch miestach sa umiestnili:

        

        1.miesto:     KOČIŠ Maximilián ( IV. CM )

        2.miesto:     PAVLÍKOVÁ Petra   ( IV. CV )

        3.miesto:    ČIGÁŠOVÁ Alexandra  (III. CV)

        

       Okrem diplomu si výhercovia odniesli peňažnú odmenu vo forme darčekovej poukážky. Ostatní zúčastnení si vybojovali jednotku z ANJ.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcemu Maximiliánovi Kočišovi  držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2024.

        

       -MV-

      • Barmanský kurz

      • V dňoch 20.11.-24.11.2023 na našej škole úspešne absolvovalo 9 žiakov základný barmanský kurz pod vedením pána Jána Majoroša, člena Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA). Svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti z barmanstva odovzdal žiakom v 5. dňoch naplnených dôležitými informáciami a praktickými zručnosťami. Barmanský kurz sa všetkým veľmi páčil a získané vedomosti tak môžu využiť vo svojej budúcej kariére.

       ​​​​​​​-OŠ-

      • Slávnostné oceňovanie ku Dňu študentstva

      • 21. 11. 2023 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach konalo slávnostné oceňovanie ku Dňu študentstva pod záštitou KSK. Ocenenie získal Ján Albrecht zo IV.CM odbor kuchár, ktorý bol školou nominovaný za vynikajúce úspechy  a ocenenia v oblasti gastronómie.

       Úspechy:

       3. ročník – šk. rok 2022/2023

       - Sweetcup 2022 Prešov – medzinárodná súťaž v gastronómii

       Strieborné pásmo v kategórii kuchár

       Téma: „Dotyk jesene“ s názvom dezertu „Slovenské veľhory naruby“

        

       4. ročník – šk. rok 2023/2024

       - absolútny víťaz v kategórii „ Kuchár – junior“

       V. ročníka súťaže „Jeseň na Tokaji“ v Trebišove v súťažnej disciplíne „Teplá kuchyňa-varenie naživo“

        

       -účasť a reprezentácia školy v rámci projektu „ Rok v gastronómii“ partnerských škôl Praha – Krakow – Košice v Krakowe,

        

       - reprezentácia školy na rôznych podujatiach a akciách, organizovaných našou školou a inými subjektami, kde pripravuje rôzne pokrmy, špeciality našej aj svetovej kuchyne.

      • Exkurzia do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz a Auschwitz Birkenau

      • Dňa 15.11.2023 sa 42 žiakov našej školy spolu s pánom profesorom Mikovčíkom a pani profesorkou Gogovou zúčastnili exkurzie do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz a Auschwitz Birkenau v poľskom meste Osvienčim. Sprevádzaní dvoma profesionálnymi sprievodkyňami nahliadli do smutnej histórie s nádejou poučiť sa z nej...

      • Riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujem, že dňa 16. 11. 2023 (štvrtok) poskytujem žiakom Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice  riaditeľské voľno.

                                                                                                                                              Ing. Martina Zeteková
                                                                                                                                                   riaditeľka školy

      • Informatická súťaž iBobor 2023

      • Vo štvrtok 9. 11. 2023 sa zúčastnili žiaci I.CV a II.CV našej strednej školy  informatickej súťaže iBobor. Potrápili si hlavy, overili svoje vedomosti a mnohí aj s dobrými výsledkami. Tešíme sa na ďalšie ročníky tejto skvelej súťaže.

      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 8.11.2023 sa naša škola zapojila do kampane „Študentská kvapka krvi“. Slovenský Červený kríž ju organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Aj naši študenti, s podporou p. riaditeľky  Ing. M. Zetekovej a pod záštitou koordinátorky prevencie Mgr. M. Vaľkovej, sa opäť zapálili pre dobrú vec a rozhodli sa darovať krv ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom IV.DM a IV.CM  za odvahu J - konkrétne: M.Seligovej, J.Albrechtovi,  M.Čornaničovi, R.Lackovi, E.Koľvekovej, P.Pollákovi, P. Slávkovi, M.Kočišovi.

       -MV-

      • PIŠQWORKY 2023

      • Aj tento rok sa naši žiaci - nadšenci zišli na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, aby si zmerali sily s inými tímami. Veríme, že na budúci rok sa zo semifinále posunieme do finále.

       -MK-

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem V4

      • V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa uskutočnil 25. a 26. októbra 2023 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem V4. Zúčastnili sme sa aj my s našou cvičnou firmou TRIPIFY, s. r. o.., Žiaci si vyskúšali,  aké to je to je obchodovať vo fiktívnom svete obchodu a prezentovať svoje podnikanie.

      • Prezentačno-propagačná výstava stredných škôl s názvom „Správna voľba povolania 2023“

      • V dňoch 24. 10. a 25. 10. 2023 sme sa zúčastnili na prezentačno-propagačnej výstave stredných škôl s názvom „Správna voľba povolania 2023“ pod záštitou Košického samosprávneho kraja v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach.

       Našu školu sme prezentovali žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Naši žiaci z triedy III.CV priblížili záujemcom aké študijné odbory naša škola ponúka a aké je uplatnenie v praxi. Podávali aj informácie o mnohých aktivitách a poznávacích zájazdoch do zahraničia, ktoré sa na našej škole realizujú. Záujemcom boli poskytnuté aj informácie o prijímacích skúškach, propagačné materiály, informácie k jednotlivým odborom ako aj k duálnemu vzdelávaniu.

       V rámci tejto akcie sa uskutočnil aj workshop výchovných a kariérnych poradcov základných a stredných škôl.

       Záujem žiakov zo základných škôl o štúdium na našej škole bol veľký, čo nás teší.

      • Súťaž "Jeseň na Tokaji 2023"

      • Dňa 25.10.2O23 sa v Trebišove konala súťaž Jeseň na Tokaji 2023.

       Úlohou bolo varenie dvoch porcií hlavného jedla zo zadaných ingrediencií: Sumček africký a víno Furmint.

       Príprava torty a dvoch reštauračných dezertov s použitím sezónnych surovín.

       Súťaže sa za našu školu zúčastnili  žiak IV.CM Ján Albrecht (varenie na živo) a žiak II.CM Matej Novák

       (príprava dezertov a torty).

       Umiestnenie žiakov:

       • Ján Albrech – I. miesto - Zlatá medaila a absolútny víťaz
       • Matej Novák – II. miesto v zlatom pásme

       -GŠ-

      • Medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2023

      • V dňoch 24. a 25. 10 2023 sa konala Medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2023 v Hotelovej akadémii Prešov.

       Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy Miriam Seligová a Matej Varšo z IV.CM, pod vedením majsterky odbornej výchovy p. Márie Jurtinusovej.

       Miriam Seligová získala zlatú medailu, strieborný pohár – absolútny víťaz v kategórii jednotlivcov a bronzový pohár v kategórii absolútny víťaz družstvo – škola. Matej Varšo získal bronzový pohár v kategórii absolútny víťaz družstvo – škola a bronzovú medailu za jednotlivcov.

       -MJ-

      • Projekt "Rok v gastronómii" – Košice

      • V dňoch od 16. 10. 2023 až 20. 10 2023 sa u nás v Košiciach konal projekt ,,Rok v gastronómii“. Navštívili nás naše partnerské školy z Prahy  a Krakova. Mali bohatý program spojený s prehliadkou Košíc, návštevou hotela Hilton a hotela Košice, exkurziou do Vysokých Tatier a obhliadkou hotela Kempinsky. Zúčastnili sa aj otvorenej hodiny v našej Gastro učebni a oddýchli si pri bowlingu. Tešíme sa na ďalší rok.

       -PP-

      • Deň zdravej výživy

      • Pri príležitosti Dňa zdravej výživy, ktorý si pripomíname každoročne 16. októbra, sme si pripravili pre žiakov a zamestnancov školy ochutnávku a výstavu výrobkov zdravej výživy v budove našej školy. Pri príchode do školy boli všetci privítaní chutným jablkom a ponúknutí racionálnymi produktami.

       Deň zdravej výživy bol opäť príležitosťou na zdôraznenie potreby poukázať na čoraz naliehavejšie uplatňovanie racionálneho stravovania a zdravého životného štýlu našej mládeže.

       -LB-

      • Projekt "Rok v gastronómii" - Praha

      • V rámci projektu ,,Rok v gastronómii" navštívila Mgr. Simona Jakabová so žiakmi III.CM partnerskú školu v Prahe. Navštívili rôzne zaujímavé miesta napr.: návšteva prevádzky reštaurácia Sia, cukráreň Skála, návšteva pražského hradu, Katedrála sv. Víta, Valdenštejska záhrada a Valdštejnsky palác, návšteva prevádzky, kde vykonávajú prax aj žiaci zo strednej školy gastronomickej u Krbu, Hotel Hotline, prehliadka izieb, reštaurácii, spoločenských miestnosti, návšteva sky baru na najvyššom poschodí, rozhľadňa Petřín, z ktorej sú krásne výhľady na celú Prahu spojená s prehliadkou záhrady, pomník obetiam komunizmu pod Petřínom, národné divadlo Praha, tancujúci dom, Václavske námestie, účasť na teoretickom vyučovaní v triedach, exkurzia po areáli školy, exkurzia v obecnom dome, Cafe Louvre a reštaurácia u Fleku, slávnostná večera - vinohradnícky pavilón, reštaurácia Parlament, Václavske námestie, účasť na praktickom vyučovaní ,príprava pokrmov “tradiččeská kuchyňa”, návšteva štátnej opery spojená s predstavením “Nápoj lásky” a iné.

       -SJ-

      • Projekt "Rok v gastronómii" - Krakov

      • Od 2. 10 do 6. 10. 2023 sa Mgr. Matej Papuga zúčastnil s dvoma žiakmi zo IV.CM dlhoročného projektu "Rok v gastronómii". Návštívili našu partnerskú školu v Krakove, kde navštívili množstvo historických pamiatok, zúčastnili sa na vyučovacích hodinách, pozreli si jednotlivé pracoviská školy a samotnú školu.

       -PP-