• Novinky

      • Informácie pre maturantov

      • Utorok, 12. marec 2024
       Slovenský jazyk a literatúra

        

       Činnosť maturantov:

        

                  09:00  -  príchod do školy

                  09:15  -  vstup do budovy

                  09:25  -  administratívne úkony v triedach

                  09:45  - 11:25 - administrácia testov EČ MS

                  11:25  - 12:20 - prestávka na obed

                  od 12:20 - všetci v učebniach

                  13:00 - 15:30 - administrácia PFIČ MS

        

       SJL_zoznam_ziakov_12.03.2024.pdf

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

       Streda, 13. marec 2024
       Anglický jazyk B1

        

       Činnosť maturantov:

        

                   09:00  -  príchod do školy

                   09:15  -  vstup do budovy

                   09:25  -  administratívne úkony v triedach

                   09:45  -  11:25 - administrácia testov EČ MS

                   11:25  -  12:30 - prestávka na obed

                   od 12:30 - všetci v učebniach

                   13:00  -  14:00 - administrácia PFIČ MS

        

        

       Streda, 13. marec 2024
       Anglický jazyk B2

        

       Činnosť maturantov:

        

                   09:00  -  príchod do školy

                   09:15  -  vstup do budovy

                   09:25  -  administratívne úkony v triedach

                   09:45  -  11:45 - administrácia testov EČ MS

                   11:45  -  12:30 - prestávka na obed

                   od 12:30 - všetci v učebniach

                   13:00  -  14:00 - administrácia PFIČ MS

        

       ANJ_zoznam_ziakov_13.03.2024.pdf

        

       **********************************************************************************************************************

      • Školské kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2024

      • Dňa 22. 02. 2024 sa na SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži umeleckého prednesu - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Tento jubilejný 70. ročník formuje mladé talenty. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. Súťažilo sa v 2. kategóriách, v prednese poézie a prózy. Žiaci boli veľmi pekne pripravení, čím by sme chceli vyzdvihnúť ich prejav a lásku k rodnej reči. Predviedli svoj talent, emócie a vlastné pocity, čo veľmi pozitívne zhodnotila aj porota. 


       Výhercovia:

       1. miesto:   Lenka Szkorupská, II.CV
       2. miesto:   Sára Oravcová, II.CV
       3. miesto:   Monika Dancáková, I.CM


       Víťazom srdečne blahoželáme!

       A tešíme sa opäť o rok...

                                   -LD-

      • Gastronomická súťaž - CIBUĽAČKA 2024

      • 20. 2. 2024 sme sa v Michalovciach zúčastnili 2. ročníka gastronomickej súťaže v krájaní cibule pod vedením MOV p. Jančovej. Krásne 1. miesto vyhral Marek Turták. Blahoželáme.

       -PP-

      • Baristický kurz

      • Academy of Coffee v spolupráci s našou školou organizovala baristický kurz v dňoch od 12. 02. – 14. 02. 2024 v priestoroch nášho výučbového strediska na ulici kpt. Nálepku. Žiaci sa naučili potrebné baristické zručnosti od nastavenia mlynčeka, cez speňovanie mlieka až po rôzne typy alternatívnej prípravy kávy, či celkovú hygienu. Nechýbali ani zaujímavosti zo sveta kávy, komunikácia so zákazníkom a predstavenie celého pestovateľského zákulisia hravou formou.

       -PP-

      • Barmanský kurz

      • V dňoch 16. až 19. apríla 2024 bude v priestoroch našej školy organizovaný Barmanský kurz Hot drink Expert Kurz s certifikátom Slovenskej barmanskej asociácie, pod vedením p. Jána Majoroša.

       Kurz je určený len pre tých, ktorí už absolvovali základný barmanský kurz

       Osnova kurzu:

       - Historický prehľad vzniku a vývoja horúcich miešaných nápojov

       - Zásady pri príprave horúcich drinkov

       - Prehľad používaných surovín - rumy, koňak, whiskey, brandy, calvados, Sherry, Portské ...    

       - Prehľad korenín - škorica, badián, fenykel, vanilka, klinčeky, šafrán...

       - Pomôcky na prípravu teplých nápojov

        

       229589751

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt karamelový drink v pohári

        

       Pripravované skupiny nápojov:

       Egg - nogs, fancy drinks, Punče, Bavaroisy

       Grogy, Hot Zooms,  Mulls,  Sangarees,

       Hot Slings, Negusses ,Toddies, Ganaches

       Horúce vína, Flipy, Flipy s dezertným vínom, Sabayony

       Hot Gingers, Hot lemonades , Mliečne karamelové nápoje, Horúce pivá

        

       Jednotná cena: 130.- Eur

        

       Informácie, nahlásiť sa na kurz a zaplatiť  do 5.4.2024 v kabinete odborných predmetov, p. Štefániková Oľga

        

       Ján Majoroš barman roka  2005, 2010 a 2012

       tel.č. 0908 350 836

      • Kam na strednú školu???

      • Kde pôjdem po základnej škole??? V tejto dobe takáto otázka znie často z úst deviatakov.

       Študuj v kreatívnom, modernom a inovatívnom prostredí, na škole s bohatou históriou a bohatými skúsenosťami v širšom centre mesta Košice.

       Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia v Košiciach v školskom roku 2024/2025 ponúka novootvorený, renomovaný,  päťročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou 6323 K Hotelová akadémia. Absolventi tohto odboru majú perspektívu stabilného a finančne atraktívneho uplatnenia ako na Slovensku, tak aj v medzinárodnom prostredí.  

        

       ďalej ponúkame štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou

        

       trojročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

        

        

        

        

       Pre absolventov učebných odborov, ponúkame dvojročné nadstavbové štúdium 

        

      • Lyžiarsky výcvik našich žiakov

      • V dňoch 22. 1 – 26. 1. 2024 sa konal lyžiarsky kurz v Drienici. Žiaci 1., 2. a 3. ročníkov pod vedením p. zástupcu R. Blaška a p. profesorov M. Papugu a M. Fuňáka sa naučili základy lyžovania, navštívili oskarové mesto Sabinov a vystúpili na vrch Lysá.

       -PP-

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Na základe zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia u žiakov a zamestnancov školy, v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 2 písm. c) Metodického usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 15/2005-R z 31.10.2005, prerušujem výchovno-vzdelávací proces na teoretickom aj praktickom vyučovaní od 24.01.2024 (streda) do 26.01.2024 (piatok).

       Od 29.01.2024 (pondelok) sa výchovno-vzdelávací proces na teoretickom aj praktickom vyučovaní začína prezenčnou formou.

        

                                                                                   Ing. Martina Zeteková

                                                                                   riaditeľka školy

        

      • Riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujem, že dňa 22. 12. 2023 (piatok) poskytujem žiakom Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice  riaditeľské voľno.

                                                                                                                                              Ing. Martina Zeteková                                                                                                                                            riaditeľka školy

      • Environmentálna výchova - exkurzia v spoločnosti KOSIT

      • 14.  decembra 2023 sa žiaci I.CV v rámci environmentálnej výchovy zúčastnili exkurzie v spoločnosti KOSIT. Dozvedeli sa ako prebieha proces recyklácie odpadu, ako sa správne triedi odpad, ako funguje spaľovňa odpadu a mnoho iných informácii. Zahrali si aj hru o triedení odpadu, kde si precvičili získané vedomosti a pozreli si video o tom, koľko odpadu produkujeme na zemi.

       -PP-

      • Deň otvorených dverí 2023

      • Dňa 07.decembra 2023 sa na SOŠ obchodu a služieb konal Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu vianočných sviatkov. V ranných hodinách, po slávnostnom otvorení a privítaní pani riaditeľkou Ing. Martinou Zetekovou, čakal na prvých návštevníkov vianočný punč a ochutnávka cukrárenských výrobkov. Súčasťou DOD boli rôzne prezentácie študijných a učebných odborov, ktoré naša škola ponúka. Najväčšou novinkou pre budúcich žiakov však bola informácia o možnosti štúdia v 5-ročnom študijnom odbore: hotelová akadémia.

       Na prízemí si hostia mohli pozrieť krásne ukážky cukrárenských a kuchárskych prác, ako aj ocenenia našich žiakov /J. Albrecht a M. Novák./, v Gastro učebni si veľkú pozornosť získali M. Seligová a M. Varšo miešanými nápojmi. Všade vládla pokojná atmosféra, zneli tóny už klasických vianočných skladieb...

       Prosím, malá ukážka a takto to vyzeralo...

       -LD-

      • ČERVENÉ STUŽKY - Kampaň boja proti AIDS

      • Aj tento rok sa naša škola zapojila do 17. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá vyvrcholila 1. decembra 2023 – na Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá sa organizuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku pod vedením viacerých odborných garantov a spolupracovníkov zo Slovenska a zo zahraničia.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

       Posolstvom červenej stužky je prejaviť solidaritu s ľuďmi nakazenými HIV, uctiť si pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli, zvýšiť informovanosť o HIV a AIDS.

       Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

       Naša škola podporila kampaň nosením oblečenia červenej farby, bielej farby  alebo červenej stužky. Na výrobe a rozdávaní červených stužiek sa podieľali žiacky A. Nagyová, V. Jalcs a I. Džurná pod dohľadom Mgr. M. Vaľkovej.

       Ďakujem všetkým zúčastneným. 😊

       -MV-

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 7. decembra 2023 od 09:00 hod sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia na Bocatiovej ulici číslo 1 v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí.

        

       V rámci tohto podujatia Vás prevedieme priestormi školy a predstavíme Vám odbory, ktoré môžete študovať na našej škole...

        

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 22. novembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo  Olympiády v anglickom jazyku, v kategórií  2D, kde prezentovali svoje jazykové zručnosti 18 študenti z 12 tried v písomnej a ústnej časti. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie súťažiacich, konkrétne, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatická časť a časť zameraná na slovnú zásobu. Ústna časť  predstavovala samostatný prejav na základe vizuálneho stimulu a situačných úloh.

       V oboch disciplínach sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

       Olympiádu organizovala Mgr. M. Vaľková v spolupráci s Mgr. M. Pallayovou a Mgr. K. Dronzekovou. 

       Na prvých troch miestach sa umiestnili:

        

        1.miesto:     KOČIŠ Maximilián ( IV. CM )

        2.miesto:     PAVLÍKOVÁ Petra   ( IV. CV )

        3.miesto:    ČIGÁŠOVÁ Alexandra  (III. CV)

        

       Okrem diplomu si výhercovia odniesli peňažnú odmenu vo forme darčekovej poukážky. Ostatní zúčastnení si vybojovali jednotku z ANJ.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcemu Maximiliánovi Kočišovi  držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2024.

        

       -MV-